Google search

Кандидат біологічних наук, доцент.

Освіта. Закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет

Кваліфікація. Кандидат біологічних наук (1999). Доцент по кафедрі організації і економіки фармації (2008).

Професійна діяльність. Працює на кафедрі з 2004 р.

Наукова діяльність. В рамках кафедри виконує фрагмент наукової тематики  «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій».

Автор та співавтор понад 50 друкованих праць, у тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar - 4.

Сфера наукових інтересів. Обґрунтування нових теоретичних положень і концептуальних підходів системи фармацевтичного забезпечення населення пов'язаних  з формуванням асортименту, реалізації та споживання лікарських  засобів.  Більшість вказаних  напрямів укладаються в наукову спеціальність 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. 

Викладацька діяльність. Працює на посаді доцента кафедри фармації як обрана за конкурсом (2022 р.).