Google search

  • Наукове обгрунтування способів підвищення розчинності субстанцій, методів контролю якості та організаційно-методичних аспектів інтегральної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування.
  • Наукове обґрунтування методологічних та організаційно-прикладних засад управління фармацевтичних закладів і забезпечення якості лікарських засобів на етапах життєвого циклу.
  • Фундаментальні та прикладні дослідження щодо обґрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання фармацевтичного забезпечення населення в умовах страхової медицини.
  • Наукове обґрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої, дистриб’юторської й аптечної практики.
  • Маркетингові дослідження лікарських засобів. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. Обґрунтування складу та розроблення технології виготовлення нових лікарських засобів.
  • Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією в умовах надзвичайних ситуацій.
  • Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій