Google search

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних виставках, симпозіумах, семінарах і конференціях, де представляються розробки з питань фармацевтичного забезпечення населення, впровадження дистанційної освіти тощо, за що були відзначені почесними дипломами.

Здійснюється широка міжнародна наукова кооперація з закладами вищої освіти: Університет імені Масарика (Чеська Республіка), Ягеллонський університет в м. Кракові (Польща).

У 2022-2023 рр. здійснювалась співпраця із фармацевтичним факультетом Університету імені Масарика (Чеська Республіка), на базі якого організовуються міжнародне стажування (асистент к.пед.н. Білоусова Н.А.), тренінг «Академічні навички в англійській літній школі» за темами:

  • викладання за університетськими програмами англійською мовою
  • ораторське академічне спілкування англійською мовою
  • академічне письмо з англійської мови
  • оцінювання навичок
  • міжкультурна комунікація 

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в навчальних закладах: європейській досвід» на базі Ягеллонського університету в м. Кракові (Польща).

Виступ на міжнародному науковому цифровому форумі, який проходив на базі університету Бидгощ: «Професійні цифрові компетенції магістрів фармації: зміст та структура»

Виступ на 4-й міжнародній науковій конференції «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку» із докладом: «Трансформація фармацевтичної освіти: узгодження навчальних програм підготовки магістрів фармації зі стандартами компетентностей ЄС» (Академія Сілезії, м. Катовіце, Польща).