Google search

К. мед. н., доцент кафедри.

Дисертація на тему " Оптимізація методів профілактики та лікування артеріальної гіпотензії при операціях кесарського розтину в умовах спинальної анестезії". 

Напрямки практичної діяльності: знеболення операцій кесерева розтину, проведення мультимодальної анестезії в гінекології. Серцево-легенева реанімація у вагітних.