Google search

В.о. завідувача кафедри, доктор медичних наук, професор.

Лікар – гінеколог вищої категорії, член Ассоциації акушерів-гінекологів України, Европейської асоціації акушерів-гінекологів (EAGO), Європейського товариства гінекологів-ендоскопістів (ESGE), Європейської асоціації репродуктологів (ESHRE), Товариства по ендометріозу та патології матки (SEUD), Товариства американських гастроінтестинальних та ендоскопічних хірургів (SAGES). Організатор та куратор  мастер-класів по лапароскопії в гінекології, вагінальній хірургії.

Автор больш ніж 150 научкових робіт та публікацій, 17 патентів.