Google search

Ректор, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України. Заслужений лікар України. 

Директор Київського Міського Центру Репродуктивної та Перинатальної Медицини. 

Автор близько 300 наукових публікацій, з них 5 монографій, 19 методичних рекомендацій, 11 раціоналізаторських пропозицій, 15 патентів на винахід. Під його керівництвом виконано 3 докторські дисертації, 15 кандидатських дисертацій, заплановані 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.