Google search

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода надає навчальні послуги лікарям-інтернам, лікарям на циклах стажування, спеціалізації та тематичного удосконалення, а також проводить навчання з клінічними ординаторами та аспірантами.

Заняття на циклах стажування, спеціалізації та з лікарями-інтернами відбуваються за уніфікованими навчальними програмами та планами, що затверджені МОЗ України.

Цикли тематичного удосконалення відбуваються згідно навчальних програм та планів, що затверджені рішенням вченої ради НУОЗ України  імені П.Л.Шупика.