Google search

І. Ініціативно-пошукова НДР «Розробка індивідуального перинатального супроводу у жінок із факторами високого соматичного ризику » 2022-2026. Керівник: зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода, доктор мед. наук, професор  Жук С.І. 

2023 рік

 1. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І. Щербінська О.С.21.02.2023 Київ
 2. GYN –унікальний проект проф.розвитку для акушерів-гінекологів «Дивлячись очима сучасного лікаря». Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). 03-19.03.2023 Київ
 3. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики». Жук С.І. Щербінська О.С. 04.23 Одеса, Миколаїв, Херсон
 4. Науково-практична конференція «Реабілітаційні програми жіночого здоров’я- вимоги сьогодення» Жук С.І.05 23. Ужгород
 5. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І .Щербінська О.С. 05.23 Рівне
 6. GYN –онлайн практикум сучасного акушера-гінеколога Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). 06-25.06.2023 Київ
 7. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І. Щербінська О.С. 18.10.23 Вінниця Житомир
 8. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І .Щербінська. 11 23. Дніпро, Запоріжжя

2022 рік

 1. Симпозіум « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І. 02 22 Львівська бл...,Волинська бл..., Закарпатська бл...
 2. Науково-практична конференція « Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики» Жук С.І.05.22 Київ
 3. Пленум акушерів-гінекологів України Жук С.І. 10.22 Київ
 4. GYN –унікальний проект проф.розвитку для акушерів-гінекологів «Дивлячись очима сучасного лікаря» Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода). 11.2022 Київ
 5. Науково-практична конференція «Докази в теорії і на практиці. Складні випадки» Жук С.І. 11.22 Київ
 6. V міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я мультидисциплінарний підхід» Жук С.І. 15-16.12.22 

Наукова продукція:

 1. Репродуктивне здоров′я жінки.2022;1(56):37-43. DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2022.258136 Синдром системної запальної реакції плода (клінічна лекція).  Жук С.І., Щуревська О.Д.   Публікації  у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 2. Електронне науково-практичне видання НУОЗ України ім..П.Л. Шупика. 2022;3:16-23 Тактика прогнозування гестаційних ускладнень в жінок із високим перинатальним ризиком//Перинатологія та репродуктологія: від наукових досягнень до практики Вдовиченко С.Ю., Сальніков С.М.  Стаття у виданні, яке входить до бази даних Web of Science
 3. Електронне науково-практичне
  видання НУОЗ України імені П.Л. Шупика. 2022;2:13-18. Шляхи зниження перинатальної патології при
  ретрохоріальних гематомах та аномалії розташування плаценти. Вдовиченко С.Ю., Сальніков С.М. Стаття у виданні, яке входить до бази даних Web of Science
 4. Репродуктивне здоров’я жінки – 2022 – с.19-25 Сучасні можливості та перспективи збереження здоров’я жінки В.К. Кондратюк, Г.А.Дзюба,К.О. Кондратюк Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 5. Wiadomości Lekarskie. 2022;75(9 pt 1):2146-2151.doi: 10.36740/WLek202209118. Small baby syndrome” as pregnancy-associated general adaptation syndrome . Shchurevska O.  Публікації  у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 6. Репродуктивна ендокринологія.2022; №4(66). DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.27-32 Пренатальна мікробіота: роль у програмуванні плода Жук С.І., Щуревська О.Д., Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 7. Репродуктивне здоров’я жінки. 2022; 3 (58): 6-11. Оцінювання системи гемостазу у вагітних із плацентарною дисфункцією методом ротаційної тромбоеластометрії. Ус І.В., Жук С.І., Демянюк С.В. Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 8. Репродуктивне здоров’я жінки. 2022; 6 (61): 6-12. Тромбоцитарний гемостаз при реалізації плацентарної дисфукції. Ус І.В., Жук С.І. Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus 

2021 рік

 1. GYN –унікальний проект проф.розвитку для акушерів-гінекологів «Дивлячись очима сучасного лікаря». Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода) 03-14.03.2021. Київ
 2. Вебінар «Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я і не тільки» Жук С.І. 01.21 Київ
 3. Клінічні рекомендації в практиці акушера-гінеколога» - науково-практична фахова школа-семінар з он-лайн трансляцією Жук С.І. 02.21 Дніпро, Запоріжжя
 4. Семінар МОЗ – телеміст «Клінічні рекомендації в практиці акушерів-гінекологів» Жук С.І 03.21 Івано-Франківськ
 5. GYN –унікальний проект проф.розвитку для акушерів-гінекологів «Дивлячись очима сучасного лікаря» Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода) 06-06.06.2021 Київ
 6. Міжнародна конференція по питанням COVID-19 Жук С.І. 06.21 Узбекистан
 7. GYN –унікальний проект проф.розвитку для акушерів-гінекологів «Дивлячись очима сучасного лікаря» Жук С.І. (установа-організатор- кафедра акушерства, гінекології та медицини плода) 12-05.12.2021 Київ
 8. Конференція «Пріоритетність поглядів на акушерську патологію – клініцистів та фармакологів» Жук С.І. 04.21 Тернопіль
 9. IV міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів» Жук С.І. 16,17,18.04.21 Київ
 10. Семінар МОЗ – телеміст Жук С.І. 04.21 Вінниця, Житомир, Київ
 11. Науково-практична фахова школа-семінар «Контраверсійні питання з акушерства та гінекології» Жук С.І. 12.21 Київ, Кіровоград, Чернігів, Черкаси

Наукова продукція 

 1. Укр. Биохим журнал – 2021 – Том 93, выпуск 2,март-апрель – стр.62-70 Тромбоэластографическое исследование фибринового сгусткаи молекулярной основы максимальной прочности сгустка т С.И. Жук, И.В. Ус Стаття у наукометричному виданні України
 2. Shchurevska,  S. Zhuk.Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. LXXІV.-№2. – c.236-240 Assessment of correlation between miRNAs-21-3р and -210-3р expression in maternal and umbilical cord plasma to the fetal weight at birth  Стаття у виданні, яке входить до бази даних Web of Science
 3. Репродуктивна ендокринологія – 2021 – 2(58) – С.97-100 Преконцепційна профілактика порушень лактації у жінок з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз Жук С.І., Кондратюк В.К., Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 4. Wiadomości lekarskie, volume XXIV,issue 10 part 1, October 2021 - P. 1253-1258 https://wiadlek.pl/archive/  Small baby syndrome” as pregnancy-associated general adaptation syndrome . Shchurevska O.  Публікації  у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 5. Репродуктивна ендокринологія.2021; №5(61). Клінічний випадок очікувальної тактики ведення рубцевої вагітності та розродження в ІІІ триместрі. Щуревська О.Д., Гончарук Н.П Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 6. Репродукт здоров’я жінки. 2021;49(4):40-7 Інтеграція послуг з акушерства і гінекології на рівень первинної медичної допомоги в Україні. Жилка Н.Я, Щербінська ОС. Стаття у наукометричному виданні України
 7. Reprod Endocrinol 2021(55):62-66. DOI 10.18370/2309-4117.2020.55.62-66 http://reproduct-endo.com/ Providing medical care by family doctors in family planning services and prevention of unwanted pregnancies. Shcherbinska OS, Slabkyi HO Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 8. Wiad Lek 2021;74(3 cz 2):647-651. DOI: 10.36740/WLek202103215 THE PRIORITY DIRECTIONS OF INTEGRATION OF OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL CARE TO THE FEMALE POPULATION OF UKRAINE AT THE PRIMARY LEVEL Shcherbinska OS, Slabkiy HO. Публікації  у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 9. Biochem. J. 2021; 93 (2): 62-70. Thromboelastographic study of fibrin clot and molecular basis of maximum clot firmness. Korolova D.S., Stohnil Y.M., Gryshchuk V.I., Zhuk S.I., Us I.V., T.M. Chernyshenko T.M., Kostiuchenko O.P., Klymenko K.P., Platonov O.M., Ivashchenko O.I., Chernyshenko V.O. Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus
 10. Репродуктивне здоров’я жінки. 2021; 9-10 (54-55): 61-66. Антифосфоліпідні антитіла та їхня роль у розвитку плацентарної дисфункції. Жук С.І., Ус І.В Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus

Участь у роботі періодичних наукових видань науково-педагогічних працівників кафедри 

1.Жук С.І., головний редактор Жіночий лікар»

2.Жук С.І.Ю, член ред. Колегії «Здоровье женщины»

3.Кондратюк В.К., член ред. Колегії «Медицинские аспекты здоровья женщины» 

Участь у роботі вченої ради НУОЗ України імені П..Л.Шупика, вченої ради інституту БПР, комісії НУОЗ України з наукової діяльності, комісії НУОЗ України з міжнародної діяльності.

Жук С.І., член Вчена рада НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Вчена рада інституту ПДО НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Комісія НУОЗ України імені П. Л. Шупика з лікувальної роботи протягом року

Дзюба Г.А., член Вчена рада інституту ПДО НУОЗ України імені П. Л. Шупика Протягом року 

2020 рік

І. Ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація комплексної оцінки стану плода» виконана відповідно плану. Керівник: зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода, доктор мед. наук, професор  Жук С.І. виконується згідно плану.

 ІІ. Перелік наукової продукції кафедри

 1. Жіночий лікар. 2020.-№1 (87) -с.20-21 Жінка та гормональні ритми її здоров’я. Жук С.І, Стаття у наукометричному виданні України
 2. Жіночий лікар. 2020.-№1 (87) -с.23-24 Гормони у житті жінки – свідомий вибір Жук С.І, Стаття у наукометричному виданні
 3. Здоровье женщины 2020.-№2 (148)-с.35-38 УЗД під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів. Пехньо Н.В. Стаття у наукометричному виданні
 4. Медичні перспективи – 2020 – Том. ХХV/1 – с. 134 – 141 Клініко-імуногістохімічна характеристика неатипової гіперплазії ендометрія в жінок репродуктивного віку Вовк І.Б., Задорожня Т.Д., Горбань Н.Є., Кондратюк В.К. Стаття у виданні, яке входить до бази даних Web of Science
 5. Методичні рекомендації 2020, С 26 Роль естрогенів у жінок репродуктивного віку. Жук С. І., Юзько О.М, Кондратюк В.К., Пехньо Н.В., Дзюба Г.А., Бабенчук І.О, Юзько В.О. Методичні рекомендації
 6. Акт впровадження Запропонована методологія визначення функцій корисності та удосконалення методології фармакоекономічного аналізу технологій ВПЛ-асоційованої шийки матки Трохимчук В.В., Дзюблик І.В., Жук С.І., Кондратюк В.К., Соловйов С.О 

ІІІ. Участь в наукових форумах

 1. І міжнародний конгрес «Від народження до зрілості. Міжнародний підхід в збереженні здоров’я людини» Для сімейних лікарів Жук С.І.04.20 Київ
 2. ІІІ міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів» Жук С.І. Кондратюк В.К 09.04-11.04.20 Київ
 3. Науково-практична школа в форматі телемосту «Клінічні рекомендації в практиці акушера-гінеколога» Жук С.І. 23.04.20 Київ Львів Дніпропертовськ
 4. Науково-практична школа-семінар «Контраверсійні питання в практиці акушера-гінеколога» Жук С.І. Кондратюк В.К. 28.04.20 Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Івано-Франківськ
 5. Онлайн практикум сучасного акушера-гінеколога «Секрети майстерності від авторитетів та їх учнів» Жук С.І. Пехньо Н.В. Парпалей Є.І. Ус. І.В. 16-17.05.20 Київ
 6. Телеміст «Роль ендотеліальної дисфункції при великих акушерських синдромах» Жук С.І.06.20 Ташкент (Узбекистан)

ІV. Участь у роботі періодичних наукових видань науково-педагогічних працівників кафедри

Жук С.І., головний редактор Жіночий лікар»

Жук С.І.Ю, член ред. Колегії Здоровье женщины»

Кондратюк В.К., член ред. Колегії «Медицинские аспекты здоровья женщины» 

V. Підготовка експертних заключень 

 1. Жук С.І. Парубіна Діана Юріївна«Особливості корекції мікробіоценозу статевих органів жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки» 01.01 Акушерство і гінекологія Підготовка співробітником кафедри відгуку на автореферат дисертаційної роботи кандидата мед. Наук
 2. Жук С.І. Нестерцова Наталія Сергіївна «Особливості репродуктивної функції і перинатальної патології у жінок з низькою та з надмірною вагою при народженні» 01.01 Акушерство і гінекологія Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання кандидата мед. Наук
 3. Жук С.І. Щурук Надія Василівна «Маркери інфікування та корекція порушень біоценозу піхви при лікуванні загрози невиношування вагітності» 01.01 Акушерство і гінекологія Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання кандидата мед. Наук
 4. Кондратюк В.К. Пацков Андрій Олександрович «Оптимізація тактики ведення жінок раннього репродуктивного віку з ектопією циліндричного епітелію шийки матки на тлі інфікування вірусом папіломи людини» 01.01 Акушерство і гінекологія Підготовка співробітником кафедри відгуку на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступен  кандидата мед. Наук

VІ. Участь у роботі вченої ради НУОЗ України імені П..Л.Шупика, вченої ради інституту БПР, комісії НУОЗ України з наукової діяльності, комісії НУОЗ України з міжнародної діяльності. 

Жук С.І., член Вчена рада НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Вчена рада інституту ПДО НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Комісія НУОЗ України імені П. Л. Шупика з лікувальної роботи  Протягом року

Дзюба Г.А., член Вчена рада інституту ПДО НУОЗ України імені П. Л. Шупика Протягом року