Google search

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода надає навчальні послуги лікарям-інтернам, лікарям на циклах стажування, спеціалізації та тематичного удосконалення, а також проводить навчання з клінічними ординаторами та аспірантами.

Заняття на циклах стажування, спеціалізації та з лікарями-інтернами відбуваються за уніфікованими навчальними програмами та планами, що затверджені МОЗ України.

Цикли тематичного удосконалення відбуваються згідно навчальних програм та планів, що затверджені рішенням вченої ради НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

  1. ТУ «Основи медицини плода»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2.

Куратор: д.мед.н, професор Щуревська Оксана Дмитрівна
Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета вивчення циклу: поглиблення теоретичної та практичної підготовки з питань діагностики, лікування та профілактики станів та захворювань плода, що потребують корекції безпосередньо в утробі матері, отримання нових теоретичних знань з оперативних внутрішньоутробних втручань.

Тематичний курс включає обсяг теоретичних знань і практичних навичок з генетичних та акушерських патологій, які призводять до станів плода, що потребують радикальної корекції у післяпологовому періоді та діагностуються пренатально.

Форма навчального процесу:  лекції, практичні заняття, семінари та самостійна робота.

Навчальний план складається з 11 курсів. Тривалість навчання 0,5 місяця (78 годин).

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

  1. ТУ «Комплексна оцінка стану плода»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2.

Куратор:  д.мед.н., професор Вдовиченко Сергій Юрійович

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення знань лікарів з питань медицини внутрішньоутробного плода.

Програма включає обсяг теоретичних знань і практичних навичок з акушерських патологій, що призводять до станів плода, які потребують радикальної корекції у післяпологовому періоді та діагностуються пренатально.

Навчальний план складається  з 13 курсів, кожний із яких є відносно самостійною частиною програми.

Програма реалізується за допомогою лекцій, семінарів та практичних занять з використанням мультимедійної техніки, муляжів, ехограм, УЗД.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

  1. ТУ «Репродуктивна гемостазіологія: акушерсько-гінекологічні питання»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2.

Куратор:  к.мед.н., асистент Ус Ірина Володимирівна,  ел.адреса : [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення теоретичної та практичної підготовки лікарів з питань оцінки системи гемостазу в нормі та при патологічних станах в акушерстві та гінекології, профілактики тромботичних ускладнень, прегравідарної підготовки, ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із тромбофілічними розладами різного ґенезу.

Зміст програми включає обсяг теоретичних знань і практичних навичок з питань тромбофілічних ускладнень в акушерстві та гінекології.

Програма циклу розрахована на 2 тижні, складає 78 годин, містить 6 курсів з найбільш актуальних питань репродуктивної гемостазіології.

В структурі навчального плану передбачені традиційні форми занять: лекції, практичні заняття, клінічні розбори, дискусії.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

  1. ТУ «Сучасні стандарти ультразвукових досліджень в акушерстві та гінекології»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2; клініка «Вікторія»

Куратор:  к.мед.н., доцент Парпалей Євген Іванович, ел.адреса:[email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: удосконалення  теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з сучасних алгоритмів ультразвукової діагностики патологічних станів в акушерстві та гінекології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я.

Тематичний курс включає вивчення основних питань застосування ультразвуку в діагностиці акушерської та гінекологічної патології на сучасному етапі.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари. Теоретична підготовка передбачає відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях. На практичних та семінарських заняттях , з використанням мультимедійної техніки, ехограм, відео фрагментів ультразвукових  досліджень, атласів, фантомів, сучасної ультразвукової діагностичної апаратури, слухачі опановують практичні навички з самостійного вирішення окремих ситуацій, формують основи ключових професійних компетентностей у сферах своєї практичної діяльності.

Програма побудована за принципом окремих блоків та складається з 6 основних курсів.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

  1. ТУ «Основи репродуктології»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2; клініка «Айвімед Родинне джерело»

Куратор: к.мед.н., доцент Дзюба Галина Анатоліївна; ел.адреса:[email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: здобуття нових теоретичних знань з основ репродуктології для вирішення клінічних проблем непліддя та ведення вагітності в групах репродуктивного ризику, оволодіння практичними навичками за даною тематикою, інтегрування здобутих знань та вмінь у клінічне мислення лікаря.

Програма циклу тематичного удосконалення розрахована на 2 тижні, що складає 78 навчальних годин, та містить 10 курсів з найбільш актуальних питань репродуктології.

У структурі навчального, тематичного і робочого планів передбачені традиційні форми занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів ( клінічні розбори, дискусії).

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

  1. ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки матки»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор: д.мед.н., проф.. Кондратюк Валентина Костянтинівна; ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань діагностики та лікування патології шийки матки.

Тематичний курс включає вивчення сучасних підходів до питань діагностики та лікування патології шийки матки. Програма циклу розрахована на 0.5 місяці та містить 7 курсів з найбільш актуальних питань патології шийки матки.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари.

На заняттях використовується мультимедійна техніка, атласи, кольпоскоп, аргоноплазмовий апарат для хірургічних втручань на шийці матки.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

  1. ТУ «Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор: д.мед.н., проф.. Кондратюк Валентина Костянтинівна; ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу – удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з ендокринології в акушерстві, гінекології та репродуктології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я , ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі .

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань структури та функції жіночого репродуктивного тракту, гіперпроліферативного синдрому, міждисциплінарних питань гінекологічної ендокринології, основ ендокринології вагітності, аспектів старіння репродуктивної системи жінки та інше.

Програма циклу тематичного удосконалення охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних акушер-гінекологам для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить  11 курсів, кожний курс від 1 до 5 розділів за темами циклу.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять , як лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено підсумковий залік 2 години.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Слухачам, які склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

  1. ТУ «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломовірусним інфікуванням»

Місце проведення : Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор: д.мед.н., проф.. Кондратюк Валентина Костянтинівна; ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Цикл тематичного удосконалення “Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів , обумовлених інфікуванням вірусом папіломи людини” розроблений  для післядипломної підготовки  лікарів  акушерів-гінекологів та  лікарів гінекологів-онкологів . Тематичний курс включає вивчення  питань  діагностики, лікування та профілактики патології жіночих статевих органів на тлі ВПЛ інфікування, ведення вагітності в групах ризику, оволодіння практичними навичками за даною тематикою.

Мета циклу: поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань діагностики, лікування та профілактики патології жіночих статевих органів на тлі ВПЛ інфікування.

Програма циклу тематичного удосконалення розрахована на 0,5 місяця та містить  9  курсів з найбільш актуальних питань патології шийки матки, вульви та піхви.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

На заняттях використовується мультимедійна техніка, атласи, кольпоскоп, аргоноплазмовий апарат для хірургічних втручань.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Слухачам, які склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.