Google search

222 Медицина

ІІ.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 222 Медицина 2023
2. Навчальні плани 2022

Навчальні плани 2023

Робочий план 2022

Робочий план 2023

  • 222 Робочий навчальний план (заочна)
  • 222 Робочий навчальний план (очна денна)
  • 222 Робочий навчальний план (очна вечірня)

3. Рецензії на ОНП
6. Робочі програми нормативних дисциплін

ОНП2022

ОНП2023

ІІ. Акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Накази про призначення експертних груп

Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

Відкриті зустрічі

Звіти експертних груп

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм