Google search

091 Біологія

І.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 091 Біологія
2. Навчальний план
    -Очна денна
    -Очна вечірня
    -Заочна
3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Обговорення ОНП та навчального плану
5. Робочий план
6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін


8. Робочі програми вибіркових дисциплін

Дисципліни за вибором загальної підготовки:

Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні):

 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів)
 • Актуальні питання перинатології (для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів)
 • Інноваційні підходи до проблем не виношування вагітності з курсом планування сім’ї та гінекологі
 • Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 • Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок
 • Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми
 • Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням
 • Медицина молочної залози 
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології 
 • Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології
 • Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь
 • Діагностика та ІТ невідкладних станів
 • Сучасні проблеми TORCH-інфекцій
 • Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Патологія системи гемостазу
 • Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань
 • Європейські стандарти діагностики і лікування анемій
 • Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей. 
 • Функціональна діагностика в дитячій кардіології
 • Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей
 • Актуальні питання сучасної діабетології. Вибрані питання клінічної ендокринології
 • Актуальні питання патології надниркових залоз
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії.
 • Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення.
 • Актуальні питання інфектології
 • Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах
 • Новітні лабораторні технології в нефрології
 • Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів
 • Сучасні питання забезпечення, контролю якості і стандартизації лікарських засобів
 • Актуальні питання фармакоекономіки та оцінки медичних технологій
 • Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій у біології та медицині
 • Вірусологія
 • Генетика лабораторна
 • Діагностика спадкових хвороб обміну
 • Діагностика хромосомних хвороб
 • Лізосомні хвороби
 • Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу ІІ.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 091 Біологія 2021
2. Навчальний план 2021

3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Обговорення ОНП та навчального плану
5. Робочий план

Робочі навчальні плани 2021

6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін

ОНП2022

ОНП2023


8. Робочі програми вибіркових дисциплінІІІ. Акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Накази про призначення експертних груп

Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

Відкриті зустрічі

Звіти експертних груп

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм