Search

 
 

1. Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р. № 1700-VII

2. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агенства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21

3. Наказ Про визначення уповноваженого особи з питань запобігання та виявлення корупції

4. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

5. Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

6. Лист (розяснення) МОН України від 13.04.2017 № 12/9-207 щодо застосування
окремих положень Закону України "Про запобігання корупції".

7. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2018 р.

8. Анкета з оцінювання наявності можливих корупційних проявів у НУОЗ України імені П. Л. Шупика

9. Антикорупційну програму Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

10. Повідомлення про корупцію. У НУОЗ України імені П. Л. Шупика для працівників функціонують наступні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»:

  • на електронну адресу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика: [email protected];

  • у письмовому вигляді через уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

  • засобами телефонного зв’язку (044) 205-49-09 («телефон довіри»);

  • іншими засобами поштового зв’язку.

Всі повідомлення розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика в порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

«Форма повідомлення про корупцію для працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика» .

11. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2019 р.

12. Антикорупційний урок

13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" від 02.10.2019 № 140-IX

14. Про антикорупційну діяльність в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

15. Программа бесіди на тему: "Неправомірна вигода. Подарунки"

16. План заходів щодо запобігання корупції в НМАПО на 2020 рік

17. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків

18. Наказ про створення комісії з оцінки корупційних ризиків

19. Інформація щодо викривачів корупції

20. Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

21. Повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента. (До уваги суб'єктів декларування!!!)

22. Інформація щодо змін у заповненні е-декларацій

23. НАЗК від 20.11.2020 № 22-03/62174/20 щодо реалізації повноважень уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції після втрати чинності окремими положеннями Закону України "Про запобігання корупції"

24. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2021 р.

25. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2020 рік.

26. Антикорупційна діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2020 рік

27. Антикорупціна діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2021 році.

28. Розяснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 29.12.2021 № 11

29. Наказ та план заходів щодо запобігання корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2022 рік

30. 

31. Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки

32. Гайд для викривачів корупції

33. Роз'яснення про гарантії захисту викривачів

34. Антикорупційна діяльність та корпоративна культура 2022

35. Наказ та план заходів щодо запобігання корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік