Google search

 
 

1. Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р. № 1700-VII

2. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агенства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21

3. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

4. Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

5. Лист МОН України про конфлікт інтересів

6. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2018 р.

7. Анкета з оцінювання наявності можливих корупційних проявів у НУОЗ України імені П. Л. Шупика

8. Антикорупційна програма Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

9. Всі повідомлення розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика в порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

«Форма повідомлення про корупцію для працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика» .

10. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2019 р.

11. Антикорупційний урок

12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" від 02.10.2019 № 140-IX

13. Про антикорупційну діяльність в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

14. Программа бесіди на тему: "Неправомірна вигода. Подарунки"

15. План заходів щодо запобігання корупції в НМАПО на 2020 рік

16. Інформація щодо викривачів корупції

17. Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

18. Повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента. (До уваги суб'єктів декларування!!!)

19. Інформація щодо змін у заповненні е-декларацій

20. НАЗК від 20.11.2020 № 22-03/62174/20 щодо реалізації повноважень уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції після втрати чинності окремими положеннями Закону України "Про запобігання корупції"

21. План заходів щодо запобігання корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2021 р.

22. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2020 рік.

23. Антикорупційна діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2020 рік

24. Антикорупціна діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2021 році.

25. Розяснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 29.12.2021 № 11

26. Наказ та план заходів щодо запобігання корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2022 рік

27. 

28. Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки

29. Гайд для викривачів корупції

30. Роз'яснення про гарантії захисту викривачів

31. Антикорупційна діяльність та корпоративна культура 2022

32. Зразок повідомлення про потенційний конфлікт інтересів

33. Наказ та план заходів щодо запобігання корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік

34. Антикорупційна діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика 2023

35. Увага! Відновлено декларування в 2023 році.

36. План заходів з антикорупційної діяльності університету на 2024 рік.

37. Наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 21.02.2024 № 772 "Про створення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності університету"

38. Інформація щодо подання декларацій особами, які є штатними, позаштатними членами ВЛК, ЛКК, МСЕК

39. Виступ на вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика "Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України"

40. Наказ від 09.04.2024 № 1536 "Про затвердження форми анкети з визначення корупційних проявів та оцінки якості освітнього процесу"

41. До уваги голів та членів** лікарсько-консультативних комісій (ЛКК)