Google search

 
 

  

НУОЗ України імені П. Л. Шупика сертифікований відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

У 2018 році Університет (на той час НМАПО імені П.Л. Шупика) підтвердив сертифікат відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2015 в ході ресертифікаційного аудиту (для детальнішого перегляду натисніть на фото).

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика – перша установа з України, представлена в EFQM Global Excellence Index

2016 р. Університет (на той час НМАПО імені П.Л. Шупика) в рамках системи сертифікації «Визнана досконалість» Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM) отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 4 star, 2018 р. - Recognised for Excellence 5 star.


EFQM Global Excellence Index (Глобальний індекс досконалості Європейського фонду менеджменту якості) визнає найефективнішу організацію у світі на шляху до сталого розвитку. Цей індекс забезпечує світове визнання та демонструє досягнення в рамках "Шляху до досконалості", включаючи практичні навички та найголовніші здобутки для наслідування. Індекс позиціонує організацію як активну або провідну організацію у відповідному секторі на глобальному рівні. Це унікальна платформа для покращення видимості та іміджу організації як драйвера для досконалості всередині та за межами певного сектора.

Про – EFQM

EFQM є неприбутковою організацією, що базується на членстві, і має досвід роботи більше 25 років. Метою підтримки організацій є досягнення стабільного передового досвіду, створення культури постійного вдосконалення та досягнення видатних досягнень. База моделі EFQM Excellence – структура, що забезпечує цілісний погляд на будь-яку організацію. EFQM став справжнім центром компетенцій, в якому взяли участь понад 2000 експертів та понад 30000 організацій, які використовують модель у всьому світі.

Політика в області якості НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Бачення: Лідер в сфері медичної освіти, орієнтований на формування фахівця, відповідного вимогам кращої світової практики для забезпечення здоров'я нації.

Місія: Дослідницький заклад освіти, що реалізує освітню діяльність через науку, практику та інновації.

Зобов'язання керівництва:

• забезпечення високого рівня безперервної професійної підготовки фахівців для системи охорони здоров'я України, що відповідає вимогам і очікуванням всіх зацікавлених сторін;

• забезпечення високої конкурентоспроможності Університету на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг, наукової, клінічної та інноваційної діяльності;

• виконання високої соціально-просвітницької ролі в підтримці і забезпеченні здоров'я соціуму;

• постійне поліпшення системи управління якістю у відповідності до вимог стандарту ISO 9001;

• постійне поліпшення і модернізація інфраструктури Університету;

• підвищення якості надаваних послуг;

• підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

• досягнення вищезазначених зобов’язань відповідно до законодавства України та інших вимог зацікавлених сторін.

Основні принципи діяльності:

• стратегічне планування та реалізація стратегічного плану Університету;

• розвиток та всебічна підтримка освітніх, наукових і клінічних шкіл;

• задоволеність споживачів (особистості, суспільства, організацій, держави) якістю наданих послуг;

• впровадження інноваційних технологій для покращення якості надаваних послуг;

• розвиток кадрових ресурсів;

• розвиток корпоративної культури та культури якості;

• розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного використання ресурсів.