Google search

 
 

Запит може бути поданим

Запит повинен містити

Форми запитів на отримання публічної інформації

У задоволенні Запиту може бути відмовлено у таких випадках


Запит на публічну інформацію (далі – Запит) подається фізичною або юридичною особою, об`єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

Запит може бути поданий: 

              на поштову адресу:        НУОЗ України імені П. Л. Шупика,

                                                     вул. Дорогожицька, 9,

                                                     м. Київ, Україна, 04112

              (на конверті вказувати «Публічна інформація»);             

              на електронну адресу:     [email protected];               

              телефаксом:                      (044) 205-48-27; 

              телефоном:                       (044) 205-48-27. 

    Запит може бути поданий особисто до канцелярії (кабінет 23, перший поверх), де здійснюється в установленому порядку реєстрація Запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Запит повинен містити:

прізвище, ім`я, по батькові або найменування запитувачів, поштову адресу або адресу електронної пошти чи номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового Запиту). 

     Для подання письмового Запиту запитувач може використати форму, яка надається в канцелярії або яка розміщується на офіційному веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

    У Запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 

Форми запитів на отримання публічної інформації:

- для фізичних осіб (завантажити)

- для юридичних осіб (завантажити)

- для об`єднань громадян без статусу юридичної (завантажити)

- для запитів, що надсилаються електронною поштою (завантажити

    Відповідь на Запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження та реєстрації Запиту. 

    У разі коли Запит стосується надання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання Запиту має бути обґрунтованим. 

    У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження Запиту. 

    Інформація на Запит надається безоплатно. 

     У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження Запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні Запиту може бути відмовлено у таких випадках:

     1)  розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит;

     2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

     3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 11 цих приміток;

     4) не дотримано вимог до складення та подання Запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім`я, по батькові або найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового Запиту). 

Наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 01.03.2019 № 1052 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у НУОЗ України імені П. Л. Шупика». (завантажити

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (завантажити)

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є НУОЗ України імені П. Л. Шупика. (завантажити

Калькуляція  вартості витрат на послуги з копіювання або друку документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є НУОЗ України імені П. Л. Шупика. (завантажити) 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації в НУОЗ України імені П. Л. Шупика. (завантажити)