Google search

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Положення про юридичний відділ

Положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Колективний договір на 2021-2023 роки Додатки до колективного договору

Положення про навчально-методичний відділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика (сканкопія додається)

Положення про відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» Інституту стоматології

Положення про клініку репродуктивних технологій УДІР

Посадова інструкція (типова) на декана факультету/директора навчально-наукового інституту

Положення про систему відеоспостереження

Положення про відділ державних закупівель

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукові школи

ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Порядок організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я в НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про деканат по роботі з іноземцями

Типове положення про факультет/інститут

Положення про організацію навчання іноземців у НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про навчання іноземців в клінічній ординатурі

Положення про Український Державний Інститут Репродуктології

Положення про Інститут стоматології

Порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про ректорат

Положення про хірургічний факультет НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про канцелярію та архів

Положення про комісію з питань етики

Положення про терапевтичний факультет НМАПО України імені П. Л. Шупика

Положення про педіатричний факультет

Положення про відділ комунікацій

Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи

Положення про медико-профілактичний і фармацевтичний факультет НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про сектор оренди

Положення про факультет підвищення кваліфікації викладачів

Положення про Інститут сімейної медицини

Положення про науково-організаційний відділ Інституту сімейної медицини

Положення про систему запобігання та плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти, затверджене наказом НМАПО імені П. Л. Шупика  від 19.10.2015  № 3757

Положення про центр симуляційних методів навчання НУОЗ України імені П. Л. Шупика(Переглянути та завантажити в PDF)

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Переглянути та завантажити в PDF)

Антикорупційна програма Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика(2021р)

Положення про деканат факультету/дирекцію інституту

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Типове положення про кафедру (Завантажити в DOC)

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика