Search

Положення про навчально-методичний відділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика (сканкопія додається)

Положення про відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» Інституту стоматології

Положення про клініку репродуктивних технологій УДІР

Посадова інструкція (типова) на декана факультету/директора навчально-наукового інституту

Положення про систему відеоспостереження

Положення про відділ державних закупівель

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукові школи

ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Порядок організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я в НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про деканат по роботі з іноземцями

Типове положення про факультет/інститут

Положення про організацію навчання іноземців у НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про навчання іноземців в клінічній ординатурі

Положення про Український Державний Інститут Репродуктології

Положення про Інститут стоматології

Порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про ректорат

Положення про хірургічний факультет НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про канцелярію та архів

Положення про комісію з питань етики

Положення про терапевтичний факультет НМАПО України імені П. Л. Шупика

Положення про педіатричний факультет

Положення про відділ комунікацій

Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи

Положення про медико-профілактичний і фармацевтичний факультет НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про сектор оренди

Положення про факультет підвищення кваліфікації викладачів

Положення про Інститут сімейної медицини

Положення про науково-організаційний відділ Інституту сімейної медицини

Положення про систему запобігання та плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти, затверджене наказом НМАПО імені П. Л. Шупика  від 19.10.2015  № 3757