Google search

 
 

Перший навчальний семестр для здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання, які вступили до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році за акредитованими освітньої-науковими програмами (ОНП) зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія та 091 Біологія в новому 2022 році розпочався навчальною нормативною дисципліною «Управління науковими проєктами.

Фінансування наукових досліджень». Обсяг дисципліни було збільшено до 3 кредитів ЄКТС (90 годин) і наповнено новим змістом відповідно до результатів опитування здобувачів минулих років і рекомендацій експертної групи з акредитації ОНП.

Програма навчальної дисципліни передбачає набуття аспірантом певних компетентностей: загальних програмних – дослідницьких, комунікативних, управлінських, роботі в групових проєктах, загальнопрофесійних і спеціалізовано-професійних, пов’язаних зі здатністю розроблення наукового проєкту відповідно до завдань дисертаційного дослідження, підготовку аплікацій для подання на отримання грантів для проведення наукових досліджень та інших.

Для надання можливості «живого» спілкування та з урахуванням епідситуації кафедрою реалізовано змішане навчання – аудиторне та дистанційне в онлайн форматі.

Оцінювання знань за дисципліною на кафедрі інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання факультету підвищення кваліфікації викладачів традиційно відбувалось у вигляді презентації аспірантами власних наукових проєктів, складених відповідно до вимог управління проєктами, що реалізовує сучасне бачення та новий підхід до наукових досліджень. Приємно відмітити, що наші молодші колеги не тільки відчули подих змін, але й вдало реалізували їх у представлених проєктах.

При заключному анкетуванні аспіранти відмітили: запропонована програма дозволяє підвищити рівень теоретичної підготовки з основних напрямів власної наукової діяльності та практичну спрямованість навчального матеріалу; задоволеність запропонованою формою додаткового спілкування з науково-педагогічними працівниками кафедри; корисність навчання за даною навчальною дисципліною; стовідсоткову насиченість навчального матеріалу новою для здобувачів інформацією, а також чіткість, логічність і послідовність викладання (рис. 1).

 

Рис. 1. Приклад відповіді за запитання анкети: 1 – так, 2 – ні. 

Цікаво було прочитати серед відгуків, що «онлайн навчання ніяк не погіршує засвоєння матеріалу» при змістовному курсі та забезпеченні високої якості освітнього процесу. Отже, перефразовуючи відомий усім зі школи вислів Г. Галілея можна стверджувати: «А все-таки дистанційне навчання успішно працює!».

Кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання висловлює вдячність за співпрацю та рекомендації з покращення освітнього процесу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також