Google search

Головним напрямом у педагогічній роботі кафедри є курси вдосконалення хірургів на передатестаційних циклах. Особлива увага приділяється навчанню лікарів-інтернів за фахом «Хірургія», зокрема питанням медичної деонтології, здобуттю необхідної кваліфікації та практичних навичок, оволодінню сучасними методами діагностики та лікування. Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії», «Амбулаторно-поліклінічна хірургія», «Хірургічні методи лікування ожиріння», «Основи лапароскопічної хірургії», «Інтенсивний базовий практичний курс з лапароскопічної хірургії».

За останні 20 років на кафедрі проведено 68 циклів з Інтернатури, 89 передатестаційних циклів, 75 циклів тематичного удосконалення, 26 циклів занять із сімей-ними лікарями. Загалом передатестаційні цикли про-йшли 1976 слухачів, цикли тематичного удосконалення — 393, цикли для сімейних лікарів — 277 інтернів. За час існування кафедри підготовлено 525 інтернів, 77 клінічних ординаторів, у тому числі 31 іноземний. Проведено 35 науково-практичних конференцій з лікарями клінічних баз, впроваджено 49 галузевих нововведень.