Google search

Кафедра загальної та невідкладної хірургії проводить активне співробітництво з Європейською асоціацією комбустіологів та пластичних хірургів, Асоціацією післядипломної медичної освіти Гарвардського університету (США), Міжнародною асоціацією пластичної та реконструктивної хірургії (ISAPS), Американ­ською асоціацією метаболічної та баріатричної хірургії, Американською академією косметичної хірургії, Всесвітньою федерацією хірургів.

Співробітники кафедри є членами міжнародних асоціацій, зокрема: Асоціації післядипломної освіти Гарвардського Університету, Міжнародної академії медичних наук, Королевського коледжу хірургів та лікарів Великобританії, Міжнародного коледжу хірургів світу (секція США), Міжнародної спільноти хірургів світу, Європейської асоціації герніологів, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, Європейської асоціації онкологів, Міжнародної медичної організації INTERMED/Интермед Инк. (США – Україна), Всеукраїнської асоціації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, Міжнародного антикримінального антитерористичного комітету (МААК).

Кафедра загальної та невідкладної хірургії широко використовує у науковій, лікувальній та педагогічній діяльності знання та навички , отримані в співробітництві з закордонними інституціями, науковцями та лікарями. Новітні методи та технології, освоєні за кордоном, кладуться в основу розробки освітніх програм для щоденної роботі з інтернами, аспірантами, курсантами курсів тематичного удосконалення (ТУ). Співробітники кафедри постійно приймають участь у світових та Європейських наукових медичних форумах, перекладають закордонні монографії та матеріали конференцій для удосконалення методів лікування хворих.

На кафедрі навчались лікарі з Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Сирії, Нігерії.