Google search

В 2020 році співробітники та аспіранти кафедри брали участь у 8 міжнародних конференціях, конгресах та симпозіумах, що проводились в Україні. Один із аспірантів кафедри мав закордонне відрядження у м. Відень, Австрія. Опубліковані 2 наукові роботи в закордонних виданнях.