Google search

Завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології доктор медичних наук професор, заслужений лікар України.

Автор 256 наукових праць, автор і співавтор 8 монографій, 10 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 2 доктора та 3 кандидати медичних наук.

Доктор медичних наук, професор.

Висококваліфікований торакальний хірург-онколог, досвідчений клініцист.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію "Хірургічне лікування гострої обструкції верхніх дихальних шляхів", а у 2006 році - докторську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування бульозної емфіземи легень та її ускладнень».

Автор та співавтор 245 друкованих праць, 16 рацпропозицій та 22 патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Має вищу кваліфікаційну категорію з торакальної хірургії та онкохірургії. Дійсний член Європейського товариства торакальних хірургів (ESTS) з 2013 року.

Телефон для спілкування - +38 (067) 620 6364

Доктор медичних наук, професор кафедри, дитячий торакальний хірург. Автор 111 наукових праць із них 10 патентів. Співавтор двох монографій, 3 навчально-методичних посібників і Національного підручника «Педіатрія» за редакцією професора В. В. Бережного.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Інтраплевральна сорбційна детоксикація в комплексному лікуванні ускладнених форм гострої деструктивної пневмонії у дітей”. У 2016 році – докторську дисертацію «Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування доброякісних утворів межистіння у дітей».

Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор кафедри. Член Європейської респіраторної спільноти (ERS), Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів (EACTS), Європейської асоціації торакальних хірургів (ESTS) та Американської асоціації торакальних хірургів (AATS). Нагороджений відзнакою Американського біографічного інституту “Greatmindsof 21stcentury”та Міжнародного Біографічного центру, Кембридж, “Top 100 healthprofessionals - 2009”.

Ведучий спеціаліст з пластичних оперативних втручань на стравоході, трахеї та бронхах. Виконує всі види операцій на органах дихання, межистіння та діафрагми.

Кандидат мед.наук, доцент кафедри, пульмонолог. Має 86 друкованих наукових праць, 13 патентів на винаходи, 2 патенти на корисну модель. Член Американської Асоціації Дослідження Paку (AACR). Автор та розробник лабораторної технології індивідуалізованої лікарської терапії.

Кандидат мед. наук, асистент кафедри, пульмонолог. Опублікувала 45 наукових праць.