Google search

К.мед.н., доцент кафедри стоматології. Досвід роботи 18 років. В січні 2013 захистила дисертацію на тему  «Клініко-патогенетичне обґрунтування особливостей  перебігу та   лікування  хронічних періодонтитів у осіб з персистуючою  герпетичною інфекцією».

Автор 38 наукових публікацій в з ендодонтії. Пріоритетність наукових розробок підтверджено 5-ма деклараційними патентами на винахід. За досягнення в науковій галузі в 2008 році була номінованана на отриманання Президентської стипендії. В 2011 році зайняла перше місце за кращу оглядову доповідь на Симпозіумі молодих вчених  на V Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації м. Львів. В 2012 році пройшла навчання з практичної ендодонтії м. Мюнхен, Німеччина. В 2015 г. пройшла поглиблений курс з функціональної адгезивної реставрації в учбовому центрі Дідье Дічі «Женева Смайл центр», Швейцарія. В 2019 році пройщла поглиблений курс навчання з ендодонтії в м. Мюнхен, Німеччина на базі компанії VDW. З 2019 року лікар-стоматолог вищої категорії та отримала вчене звання доцента.

На сьогоднішній день об’єднує клінічну, наукову та викладацьку діяльність. Основні напрями професійної діяльності: сучасні методики ендодонтичного лікування, методики репаративної регенерації в ендодонтії.

Наукова компетенція: Сучасні методи ендодонтичного лікування.