Google search

Ассистент, аспірант

Адреса електронної почти:  [email protected], [email protected]

Освіта: Вища медична.  З 2007 р. по 2012р.– навчалась  на стоматологічному факультеті Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Отимала сертифікат лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія». З 2012 р. по 2014 р. – навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія»: очна частина на базі Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика; заочна – у Новоград-Волинському медичному стоматологічному об’єднанні Житомирської ОДА. З 2014 р. по 2016 р. – навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології дитячого віку за спеціальністю «Стоматологія».

В грудні 2016 року вступила на навчання в аспірантуру (очна вечірня форма). Кваліфікація: Лікар-стоматолог другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Стоматологія»; лікар-стоматолог дитячий спеціаліст за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 7 років. З вересня 2016 року працює на посаді асистента кафедри стоматології дитячого віку. Виконую  лікувальну  та  консультативну роботу з слухачами циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації та інтернами  на клінічних  базах  кафедри. Навчалась на циклі спеціалізації «Дитяча стоматологія» 2016р.; пройшла навчання на тренінгу «Реєстрація в сучасних міжнародних науко метричних базах Google Scholar та Research Gate» ; брала  участь у міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в ендодонтії» (м. Київ); організація та участь у Міжнародному стоматологічному конгресі м. Київ.

 Приймаю активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність:  навчання в аспірантурі (очна, вечірня форма навчання) 2016-2020 рр. тема дисертаційної роботи «Стан стоматологічного здоров’я у дітей з недосконалим остеогенезом та шляхи корекції» за спеціальністю – 14.01.22 – стоматологія.    Опубліковано 10 публікацій.

Викладацька діяльність: Педагогічний стаж складає –3 роки. Виконую  обов’язки куратора циклу стажування «Дитяча стоматологія» та тематичного удосконалення. Проводжу семінарські та практичні заняття з слухачами циклів, які проводяться на кафедрі.