Google search

Кандидат медичних наук, доцент

Адреса електронної почти:  [email protected]

Освіта: Вища медична. У 1989 році закінчила  стоматологічний факультет Львівського ордена Дружби народів медичного  інституту  за спеціальності «лікар-стоматолог». З 1998-2000 року навчання в клінічній ординатурі у Львівському державному медичному університеті зі спеціальності «стоматологія ортопедична»,  з  2005 - 2008р.  працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології  Медичного інституту  Української асоціації народної медицини.  На кафедрі стоматології дитячого віку працює  з 2009р.

Кваліфікація: Лікар вищої категорії за фахом «Стоматологія ортопедична», лікар першої категорії за фахом «Дитяча стоматології», кандидат медичних наук  з 2011 р., доцент кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 2013 р.

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 29 років. Проходила професійне стажування в Україні та Польщі. Виконує  лікувальну  та  консультативну роботу з лікарями-курсантами та інтернами  на клінічних  базах  кафедри. Приймає активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність:  У   2011 р. захистила    кандидатську дисертацію за темою: «Клініко-лабораторна характеристика основних стоматологічних захворювань та мікробної колонізації  порожнини рота у хворих на туберкульоз легень» за спеціальністю – 14.01.22 – стоматологія.    Опубліковано понад 26 праць. Упродовж 7 років є відповідальним виконавцем з наукової роботи кафедри, а також членом комісії з наукової роботи ІС НУОЗ України імені П .Л. Шупика.

Викладацька діяльність: Педагогічний стаж складає – 16 років. Виконує, понад 8 років обов’язки куратора циклу «Інтернатура». Співавтор навчальних програм по інтернатурі, спеціалізації, стажуванню та шести циклів ТУ за фахом "стоматологія дитячого віку, що затверджені МОЗ України або Вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Також є співавтором комп’ютерної атестаційної програми за фахом «Стоматологія дитячого віку».

Додаткова інформація:  Є віце-президентом Асоціації стоматологічного  здоров’я».  Виступає  з  доповідями,  лекціями на   різних  вітчизняних і міжнародних конгресах, симпозіумах  і конференціях.