Google search

Кафедра стоматології дитячого віку організована 6 січня 1977 р. Є першою в Україні в системі післядипломної освіти.

Завідувачем кафедри з початку її діяльності до 1997 р. була професор, доктор медичних наук, головний дитячий стоматолог МОЗ України Олена Василівна Удовицька. Під її керівництвом колектив кафедри успішно здійснював підготовку лікарів за фахом “Дитяча стоматологія”, плідно розробляв шляхи вирішення актуальних проблем наукової та практичної дитячої стоматології.

З 1997 по 2001 роки колектив працював як секція у складі кафедри терапевтичної стоматології (завідувач кафедри — професор Анатолій Павлович Грохольський), а в 2001–2003 рр. — кафедри стоматології під керівництвом професора Олексія Володимировича Павленка.

З 26 серпня 2003 року самостійний статус кафедри було поновлено, її завідувачем призначено доктора медичних наук, магістра державного управління, професора Наталію Олегівну Савичук, головного дитячого стоматолога ДОЗ КМДА на МОЗ України, віце-президента Асоціації дитячих стоматологів України, президента Асоціації Академія стоматологічного здоров'я.

З лютого 2016 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри було обрано кандидата медичних наук, магістра державного управління, доцента кафедри стоматології дитячого віку Трубку Ірину Олександрівну, віце-президента Асоціації Академія стоматологічного здоров'я.

Кафедра стоматології дитячого віку є опорною за спеціальністю «Дитяча стоматологія» з 2012 року.

Проведено 7 (07.11.2012, 26.04.2013, 24.10.2014, 02.04.2014, 15.05.2015, 25.03.2016, 26.04.2017) засідань опорної кафедри на базах різних ВМНЗ України, обговорені питання щодо: затвердження навчальних планів та програм циклів ПАЦ, спеціалізації, стажування за спеціальністю «Дитяча стоматологія», ТУ для науково-педагогічних працівників, запровадження основних положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, що стосуються післядипломного етапу освіти, впровадження Наказу МОЗ України №650 від 02.10.2015  “Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів”, реформування медичної освіти на післядипломному етапі навчання, організації навчального процесу, підготовки типового навчального плану та програми проходження  аспірантури вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; проведення відкритих показових лекцій із залученням викладачів однопрофільних кафедр. 

Співробітники кафедри брали участь як автори та співавтори в підготовці видань навчально-методичного характеру: 1 підручника з грифом МОН України, 3 навчально-методичних посібників (2 з грифом ЦМК України), методичних рекомендацій, 21 статті навчально-методичного характера.

Педагогічний колектив  кафедри здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів та лікарів-стоматологів за фахами „Дитяча стоматологія” та „Стоматологія”.

Для забезпечення педагогічного процесу за роки діяльності кафедри досвідченими викладачами кафедри розроблено навчальні плани і програми для різних циклів: передатестаційного за фахом «Дитяча стоматологія» (2015), спеціалізації за фахом «Дитяча стоматологія» (2015), стажування за фахом «Дитяча стоматологія» (2013); інтернатури за фахом «Дитяча стоматологія» та «Стоматологія»; тематичного удосконалення  «Первинна профілактика в стоматології», „Стоматологічна профілактика в педіатрії”, „Стоматологічна профілактика у вагітних жінок». Напрямки тематичного удосконалення лікарів постійно розширюються та оновлюються. На даний момент кафедрою проводяться такі цикли тематичного удосконалення: «Сучасні методи стоматологічної профілактики та превентивної терапії у дітей та підлітків», «Фармакотерапія стоматологічних захворювань у дітей», «Новітні технології  використання інструментів, приладів,  медичних засобів і пломбувальних матеріалів у дитячій карієсології та ендодонтії», «Мінімально-інвазивні методики превентивної терапії в практиці дитячого стоматолога». Співробітники кафедри впроваджують у навчальний процес елементи дистанційного навчання:       затверджені навчальні плани і програмі 2-х циклів ТУ з елементами дистанційного навчання:  «Сучасна методологія викладання розділів стоматологічної профілактики та дитячої стоматології на післядипломному етапі підготовки лікарів-стоматологів», для науково-педагогічних працівників ВНЗ післядипломної освіти, “Сучасні методи стоматологічної профілактики та превентивної терапії у дітей та підлітків”. - Співробітники кафедри  приймали участь у розробці програми кандидатського іспиту за спеціальністю стоматологія - розділ «Стоматологія  дитячого  віку»; типового навчального плану та програма проходження  аспірантури вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти  розділ  “Дитяча стоматологія»; програми вступного іспиту до клінічної ординатури із спеціальності «Дитяча стоматологія». Був підготовлений типовий навчальний план та програма проходження  клінічної ординатури вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти  за спеціальністю “Дитяча стоматологія”

Колектив кафедри здійснює велику науково-дослідну діяльність, вирішуючи актуальні проблеми дитячої стоматології і впроваджуючи здобутки в систему практичної охорони здоров’я. Впродовж чотирьох  десятиліть успішно виконано науковий пошук за такими актуальними темами: «Стоматологічні захворювання дітей та їх зв’язок з патологією внутрішніх органів» (1978–1981); «Особливості клініки, діагностики і лікування захворювань порожнини рота у дітей у зв’язку з акселерацією» (1982–1985); «Оцінка вікових особливостей органів порожнини рота та стоматологічних захворювань у дітей в динаміці з 7 до 11 років» (1986–1990); «Діагностика, імунотерапія та імунопрофілактика стоматологічних захворювань у дітей, що проходять на фоні імунодефіциту» (1991–1995); «Рівень стоматологічного здоров’я: методи визначення та корекції» (1996–2000); «Методологічні підходи і критерії оцінки стоматологічного здоров’я дітей України» (2003–2007); «Первинна профілактика в корекції рівня стоматологічного здоров’я дітей: методологія і методи» (2008–2012); «Вивчення факторів ризику стоматологічних захворювань у дітей і осіб молодого віку та розробка профілактичних і лікувальних програм» ( 2013-2018).

На кафедрі виконано дві докторські, дев’ять кандидатських та 4 магістерські роботи за фахом «Стоматологія», «Педагогіка» та «Державне управління». Співробітниками опубліковано 998 праці наукового і навчально-методичного характеру, з них 3 монографії, 17 підручників, 56 навчальних посібників (у тому числі в межах міжнародних проектів); зареєстровано 22 патенти на винаходи, 89 раціоналізаторських пропозицій, дві експертні діагностичні програми. Результати НДР колективу кафедри впроваджені у практичну роботу стоматологічних установ, які надають допомогу дітям і дорослим України в містах Київ, Миколаїв, Суми, Херсон, Черкаси, Чернігів, Одеса, Рівне.

Колективом кафедри організоване  проведення постійно діючого науково-практичного лекторію «Школа дитячого стоматолога»,  який введений в реєстр офіційних закладів ДОЗ КМДА м. Києва, та ДОЗ КОДА.  З 2009 р. проведено біля 100 заходів, які  відвідали 4500 дитячих стоматологів, лікарів-стоматологів та лікарів – педіатрів.

Кафедра є співорганізатором та активним учасником навчальних семінарів у дистанційному режимі у форматі телемосту «Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку» плани проведенням яких затверджені наказами МОЗ України.

На базі кафедри створений єдиний в Україні Дитячий міський центр профілактики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота і пародонта у дітей.

Колектив кафедри в усі часи відзначали висока професійна компетентність, володіння сучасними педагогічними технологіями, уміння командної роботи, високі моральні якості кожного співробітника. Все це забезпечує кафедрі стоматології дитячого віку високий авторитет у маленьких пацієнтів, їхніх батьків, медичної громадськості України та за її межами.