Google search

На кафедрі проводяться цикли: 

Спеціалізації: за фахом: «Хірургічна стоматологія» та  «Щелепно-лицева хірургії». 

Тематичного удосконалення: «Діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки», «Сучасні методи діагностики та лікування травм щелепно-лицевої ділянки», «Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій», «Хірургічні аспекти дентальної імплантації»,  «Діагностика пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки», «Основи дидактики вищої школи на до- і післядипломному етапах навчання лікаря-стоматолога», «Фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки та їх ускладнення», «Актуальні питання захворювань слинних залоз», «Сучасні аспекти хірургічної стоматології», «Гальванічна патологія в стоматології», «Ускладнення після хірургічного етапу дентальної імплантації». 

Інтернів: Цикл "Хірургічна стоматологія" для лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" 

Підготовка аспірантів по спеціальності «Хірургічна стоматологія» та  «Щелепно-лицева хірургії». 

Кафедра має аудиторію на 50 місць і п’ять учбових кімнат.

Навчально-методичні матеріали за останні роки: 

  1. «Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология: в 2 книгах. Книга 1: учебник» / А.А. Тимофеев Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». – 2020, 992 с.
  2. «Щелепно-лицева хірургія: підручник» / О.О. Тимофєєв. — 3-є видання. Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». Рік і номер видання: 2022, 3-є перероблене і доповнене видання.-895 с.
  3. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / А.А. Тимофеев – Киев: ООО “Червона Рута Турс”, 2012, 1048 с.
  4. Tymofieiev O. Anesthesia in oral and maxillofacial surgery / O. Tymofieiev, Ie. Fesenko – Kyiv: OMF Publishing, 2016, 127 р. 
  5. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургия / А.А.Тимофеев  – Київ: ВСВ “Медицина”, 2022, 832 с. 
  6. Тимофеев А.А., Ушко Н.А. Амелобластомы челюстей (особенности диагностики, клинического течения и лечения). Монография / Тимофеев А.А., Ушко Н.А.Киев, ООО «Альфа Реклама».- 2018, 408 с. 
  7. Тимофеев А.А. Современные технологии обучения в высшем учебном заведении, методы и формы контроля знаний / А.А. Тимофеев, Е.П. Весова, Н.А. Ушко, С.В. Максимча – Киев: Науковий світ, 2017. 
  8. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургия. Молодечно, типография «Победа», Белорусь, 2020, 832 с. 
  9. Тимофеев А.А. Опухоли слюнных желез / А.А. Тимофеев, Б. Беридзе – Батуми: “Аджара”, 2017, 118 с.