Google search

E-mail: [email protected]     Сайт: http://a-timofeev.com/ru/main

Завідувач кафедри. Тимофєєв Олексій Олександрович – д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, Президент Української асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів, DDG (заступник генерального директора Міжнародного біографічного Центру в Кембриджі, Англія); DG (заступник директора Американського біографічного інституту, Північна Кароліна, США).член Європейської і Міжнародної асоціації щелепно-лицевих хірургів. Має вищу кваліфікаційну категорію. У 2000 році нагороджений дипломом “За досягнення у 20-му сторіччі” (Великобританія) та медаллю «World medal of freedom» (2006, США), ), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008, Україна), обраний «Людиною року-2009» (за версією ABI, США). За підручник «Керівництво з щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології» (2004 р., 4-те видання) був нагороджений дипломом президії Академії медичних наук України (2005), від Міністерства освіти і науки України – нагрудним знаком «Петро Могила» (2004 р.), почесними грамотами МОЗ України (2002, 2005, 2009) та Кабінету Міністрів України (2010), а також золотою медаллю та дипломом «За заслуги» Європейською науково-промисловою палатою (Бельгія, 2013). Заслужений діяч науки і техніки України (2002), головний редактор журналів "Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology" та «Сучасна стоматологія».

E-mail: [email protected]

у 1996 році закінчила Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І. П. Павлова за спеціальністю "Стоматологія". На кафедрі щелепно-лицевої хірургії працює з 2012 року: 2012 – 2014 роки – на посаді асистента за сумісництвом, з 2014 року по 2019 рік – на посаді доцента за контрактом, з 2019 року по теперішній час – на посаді професора за контрактом. Виконує обов'язки відповідального за наукову роботу на кафедрі щелепно-лицевої хірургії. Доктор медичних наук з 2018 року, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії з 2021 року. Має вищу кваліфікаційну категорію. Член редакційної колегії журналів "Сучасна стоматологія" та "Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology"

E-mail: [email protected]

доктор медичних наук, професор. У 1985 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. А.А. Богомольця. З 1989 року проходила клінічну ординатуру на кафедрі щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти України імені П.Л. Шупика. У 1991 році вступила до аспірантури, а у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Особливості клінічного перебігу та лікування переломів нижньої щелепи». З 2001 року доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти України. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: механізми виникнення, діагностика, обґрунтування лікування». З 2014 року - професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Член Української асоціації щелепно-лицевих хірургів та хірургів-стоматологів. Завуч кафедри, має вищу лікарську категорію. Олена Петрівна Вєсова є автором понад 150 наукових статей, автором та співавтором 11 патентів, співавтором навчальних програм для лікарів за спеціальностями «стоматологія» та «хірургічна стоматологія», провела більше 30 000 операцій, має викладацький стаж понад 36 років. Член редакційної колегії журналів "Современная стоматология" та "Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology".

Кіндрась Ігор Борисович, 1954 року народження

E-mail:  [email protected] 

Закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту у 1976 році. З 1987 року, після захисту кандидатської дисертації, працював на посаді асистента кафедри щелепно-лицевої хірургії, а з 1993 року і по теперішній час працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України. Є автором 75 наукових публікацій

E-mail: dr.kaminskyy@gmail.com

У 1996 році з відзнакою закінчив Івано-Франківську державну медичну академію (спеціальність - стоматологія), в 1998 році - з відзнакою закінчив магістратуру на кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (спеціальність - хірургічна стоматологія). У 2002 році захистив дисертаційну роботу на тему «Клінічне обґрунтування застосування остеотропної кераміки в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними дефектами нижньої щелепи» і отримав вчений ступінь «Кандидат медичних наук» (2003). З 2001 року - асистент, з 2008 року - доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Є автором і співавтором понад 50 наукових робіт і навчальних програм з усіх розділів амбулаторної хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Від початку роботи на кафедрі виконував обов'язки куратора передатестаційних циклів, циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення, вів курси з дентальної імплантації. Член Української асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів, міжнародної команди імплантологів ITI (з 2021 року ITI-Fellow), має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Хірургічна стоматологія».

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 1997 році. У 2016 році захистив дисертаційну роботу на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів зубів» і отримав вчений ступінь «Кандидат медичних наук» 

Професор та завуч кафедри надає допомогу завідувачу кафедри в організації навчально-методичної роботи кафедри, здійснює планування та контроль навчально-методичної роботи кафедри з фаху “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”.

Завуч бере участь в розробці навчальних програм з дисциплін, що вивчаються, а саме “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”.

На кафедрі щелепно-лицевої хірургії проводиться навчання за фахом “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”. Навчання проводиться на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення за оновленими сучасними програмами.

Зважаючи на те, що кафедра розташована на базі лікарні № 12, є можливість на рівні з теоретичною підготовкою активно займатися і практичною підготовкою на базі відділення щелепно-лицевої хірургії (а саме - операційні, травмпункт та ін.). Навчання проводиться із залученням сучасного технічного обладнання. На кафедрі також проходять навчання аспіранти. В освітній процес впроваджено програмоване навчання, ефективні форми і методи викладання, сучасну навчальну техніку і обладнання. З слухачами та аспірантами працюють висококваліфіковані викладачі.

На кафедрі обирають методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу.