Google search

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 1997 році. У 2016 році захистив дисертаційну роботу на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів зубів» і отримав вчений ступінь «Кандидат медичних наук» 

Професор та завуч кафедри надає допомогу завідувачу кафедри в організації навчально-методичної роботи кафедри, здійснює планування та контроль навчально-методичної роботи кафедри з фаху “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”.

Завуч бере участь в розробці навчальних програм з дисциплін, що вивчаються, а саме “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”.

На кафедрі щелепно-лицевої хірургії проводиться навчання за фахом “щелепно-лицева хірургія” та “хірургічна стоматологія”. Навчання проводиться на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення за оновленими сучасними програмами.

Зважаючи на те, що кафедра розташована на базі лікарні № 12, є можливість на рівні з теоретичною підготовкою активно займатися і практичною підготовкою на базі відділення щелепно-лицевої хірургії (а саме - операційні, травмпункт та ін.). Навчання проводиться із залученням сучасного технічного обладнання. На кафедрі також проходять навчання аспіранти. В освітній процес впроваджено програмоване навчання, ефективні форми і методи викладання, сучасну навчальну техніку і обладнання. З слухачами та аспірантами працюють висококваліфіковані викладачі.

На кафедрі обирають методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу.