Google search

E-mail: dr.kaminskyy@gmail.com

У 1996 році з відзнакою закінчив Івано-Франківську державну медичну академію (спеціальність - стоматологія), в 1998 році - з відзнакою закінчив магістратуру на кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (спеціальність - хірургічна стоматологія). У 2002 році захистив дисертаційну роботу на тему «Клінічне обґрунтування застосування остеотропної кераміки в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними дефектами нижньої щелепи» і отримав вчений ступінь «Кандидат медичних наук» (2003). З 2001 року - асистент, з 2008 року - доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Є автором і співавтором понад 50 наукових робіт і навчальних програм з усіх розділів амбулаторної хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Від початку роботи на кафедрі виконував обов'язки куратора передатестаційних циклів, циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення, вів курси з дентальної імплантації. Член Української асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів, міжнародної команди імплантологів ITI (з 2021 року ITI-Fellow), має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Хірургічна стоматологія».