Google search

Щорічно кафедра проводить цикли:
Спеціалізації:
за фахом «Офтальмологія» (5 місяців), за фахом «Дитяча офтальмологія» (5 місяців та 2 місяці), за фахом «Медична оптика (Оптометрія)» (для середньго медичного персоналу) (2,5 місяці).
Стажування:
за фахом «Офтальмологія» (1 місяць), за фахом «Дитяча офтальмологія» (1 місяць).
Тематичного удосконалення:
«Оптометрія та контактна корекція» (1 місяць), «Оптометрія та контактна корекція» (2 тижні), «Глаукома» (1 місяць), «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією» з курсом Vet-Lab (1 місяць), «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab (2 тижні), «Травми органа зору» (3 тижні).
«Питання офтальмології» (для лікарів загального профілю та лікарів інших спеціальностей, 2 тижні). 
«Офтальмопластика та очне протезування» (2 тижні), «Лазерні методи лікування в офтальмології» (2 тижні).

Інтернатури: за фахом «Офтальмологія».
План проведення циклів:
В останні роки щорічно проходили навчання 500-600 слухачів, 10-20 клінічних ординаторів вітчизняних та 10-15 іноземних, 3-4 аспіранти, 20-40 інтернів. 
Контингент слухачів на цикли:
ТУ «Глаукома» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Оптометрія та контактна корекція» – лікарі-офтальмологи кабінетів контактної корекції та оптик, поліклінік та МСЧ, завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
Переглянути навчальний план циклу "Медична оптика (Оптометрія)" в pdf

Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців офтальмологів, офтальмологів дитячих і оптометристів, формування наукового світогляду інтернів і слухачів, виховання у них активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання лікарів здійснюється куратором – відповідальним за виховну роботу на кафедрі. Діяльність куратора спрямована на здобуття лікарем соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця – офтальмолога.

Необхідною умовою успішної діяльності інтернів та слухачів є засвоєння нових правил життя та навчання на кафедрі офтальмології закладу післядипломної освіти (НУОЗ України імені П.Л. Шупика), які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Всі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та куратора — доцента кафедри зокрема.

Виконуючи обов’язки кураторів циклів інтернатури, спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів, викладачі кафедри проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, ґендерного, економічного, релігійного виховання інтернів та слухачів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму серед лікарів-інтернів та лікарів-слухачів і виховання у них бережливого ставлення до власності академії як у навчальних корпусах, так і в гуртожитку.

Виховна робота проводиться згідно з планом виховної роботи кафедри за основними напрямками гуманістичного виховання.