Google search

ПУТІЄНКО Олексій Олексійович (1966) — кандидат медичниіх наук - 1994, доктор медичних наук (2007), професор (2014), завідувач кафедри офтальмології (з квітня 2023 р.). У 1989 р. закінчив Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова. У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Регматогенне відшарування сітківки ускладнене та неускладнене розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії (клініка, діагностика, хірургічне лікування». Автор 218 наукових праць, 9 патентів, 1 підручника, 1 монографії, 5 навчально-методичних рекомендацій із сучасної офтальмології. Основними напрямками наукових робіт є удосконалення існуючих та розробка нових методів діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування регматогенного відшарування сітківки (РВС), проліферативної діабетичної ретинопатії та іншої патології заднього відділу ока. Було розроблено новий підхід до лікування РВС сітківки, що ускладнене розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії (ПВР) та відшаруванням судинної оболонки. Для визначення патогенетичних механізмів розвитку ПВР вперше було запропоновано експериментальну модель РВС, ускладненого ПВР. Модифікована методика тривалої внутрішньої тампонади розривів сітківки у хворих із РВС, що дозволяє ефективно блокувати розриви, розташовані в нижніх відділах очного дна на будь-якій відстані від лімба.

Під його керівництвом виконані 5 кандидатських дисертацій, є науковим керівником 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Член Європейського ретинального товариства (EURETINA) (2010), член Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою (2005), член Товариства офтальмологів України (1995). Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2023), член вченої ради медичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика (2023) Голова Експертної проблемної комісії 14.01.18 «Офтальмологія» НУОЗ України імені П. Л. Шупика (2023), Член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги МОЗ України (2023), голова Консультативно-експертної групи «Офтальмологія. Лікарські засоби (КВ)» Державного експертного центру МОЗ України (2021). 

  1. Путиенко А.А. Асланова В.С. Отслойка сетчатки // Монография: Одесса. – Астропринт. – 2014.- 256 с.: ил. Путиенко А.А. Результаты исследования уровня нейротрофического фактора головного мозга – BDNF в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией // А.А. Путиенко, Али Элхадж Эмхамед / Офтальмол. журн. – 2016. -№1. – С. 31 – 35.
  2. Путиенко  А.А. Оценка факторов, влияющих на функциональный результат лечения после интравитреальных вмешательств у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией / А.А. Путиенко, Али Элхадж Эмхамед // «Офтальмология. Восточная Европа». – 2016. – Том. 6. - №1. – С. 43 – 50.
  3. Элхадж Эмхамед Али Нейротрофический фактора пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией Али Элхадж Эмхамед, А.А. Путиенко / Офтальмол. журн. – 2016. - №3. – С. 36 – 40.
  4. Элхадж Эмхамед Али Результаты оценки функционального состояния сетчатки по данным ряда электрофизиологических показателей у больных пролиферативной диабетической ретинопатией после интравитреальных вмешательств \ Али Элхадж Эмхамед, А.А. Путиенко, Н.И. Храменко \\ Oftalmologiya . – 2016. - №2.- С.79-88.
  5. Путиенко А.А.Результаты витреальной хирургии макулярных разрывов диаметром свыше 800 мкр с применением 20% газово-воздушной смеси перфтропропана // Офтальмол. журн. — 2019. — № 2. — С. 33-38.