Google search

E-mail: [email protected]  

Освіта: вища медична, Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького, з відзнакою (1985).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», лікар спеціаліст зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Загальний стаж роботи 42 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 36 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1992), доцент (1997), доктор медичних наук (2007), професор (2010).

ORCID, ResearcherID, Scopus, ResearchGate, ScholarGoogle, Web of Science

Членство в українських та міжнародних асоціаціях: член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS) (2003), член Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою (2004), член Товариства офтальмологів України (2007).

Професійна діяльність: вільно володіє всіма сучасними методиками діагностики та мікрохірургічного лікування очних захворювань, в тому числі ексимерлазерною корекцією аномалій рефракції.

З 1994 року до 2014 року працював за сумісництвом завідуючим відділенням мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Наукова діяльність: автор 550 наукових праць у провідних фахових виданнях, в тому числі іноземних. Співавтор 1 монографії та 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ, 14 патентів та 1 винахід.

Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 10 – кандидата медичних наук.

Викладацька  діяльність: з 1990 року асистент, доцент, професор кафедри офтальмології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

З 2014 року – професор кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України. Педагогічний стаж 31 рік.

Додаткова інформація: заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), член ЕПК НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Офтальмологія» (2015), заступник головного редактору журналу «Архів офтальмології України» (2016).