Google search

Виходячи з потреб сьогодення кафедра тісно співпрацює з:

  • ДУ Інститутом медицини праці НАН України,
  • Інститутом  фізіології  імені О.О. Богомольця НАН України,
  • Інститутом біомедичної техніки Національного  технічного університету України «КПІ»,
  • Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України,
  • Інститутом кібернетики НАН України,
  • Колумбійським університетом та фірмою «Керавіжен» (США),
  • Кафедрою офтальмології Люблінської медичної академії (Польща),
  • Кафедрою офтальмології Лондонського королівського медичного унівеситету,
  • Лондонським королівським шпиталем (Moorfields Eye Hospital),
  • Королівським шпиталем Едварда VII (King Edward VII Hospital, Windsor). 

Кафедра підтримує ділові зв’язки з кафедрами та клініками офтальмології Грузії, Середньої Азії, Німеччини, Польщі, США.