Google search

Спеціалізації: за спеціальністю "Нефрологія" (6 міс.), "Дитяча нефрологія" (6 міс.)

Цикли тематичного удосконалення: (ТУ) тривалістю 1, 2 тижні., присвячені різним розділам нефрології та міждисциплінарним питанням, а також цикли тематичного удосконалення для викладачів ВНЗ в очно-заочній формі викладання, з елементами дистанційного навчання та виїзні цикли.

«Вибрані питання клінічної нефрології» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (2 тижні);
«Діагностика та лікування хвороб нирок» (2 тижні);
«Клінічна нефрологія» (1 тиждень);
«Актуальні питання нефрології» (2 тижні);
«Методи нирково-замісної терапії» (0,5 міс);
«Метод нирково-замісної терапії – перитонеальний діаліз» (2 тижні);
«Діагностика та лікування хвороб нирок у дітей» ( 0,5 міс);
«Актуальні питання дитячої нефрології» (2 тижні);
«Вибрані питання дитячої нефрології» (2 тижні).

«Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальной нефрології» (0,5міс);

«Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок у дітей» (0,5 міс);

«Сучасні аспекти дитячої урології в практиці нефролога» (0,5 міс);

«Сучасні питання нефрології у дітей» (0,5 міс);

«Ураження нирок при ревматичних захворюваннях у дітей» (0,5 міс);

«Хронічна хвороба нирок в практиці сімейного лікаря» ( 0,5 міс);

«Нефропатії в практиці ендокринолога» (0,5 міс);

«Ураження нирок при ревматичних хворобах» (0,5 міс);

«Основні ниркови синдроми та семіотика нефропатій у дітей» (0,5 міс);

“Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальної нефрології» (0,5 міс);

“Ендокринні захворювання в практиці нефролога”(0,5 міс);

«Нефропатії при ревматичних хворобах» (0,5 міс);

“Нирки та вагітність”(0,5 міс);

“Сучасні питання нефрології”(0,5 міс);

«Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря» Очно-заочний з елементами дистанційного навчання» (0,5 міс);

«Урологічні хвороби  в практиці  нефролога” (0,5 міс);

Нові короткотривалі циклі тематичного удосконалення:

ТУ «COVID -19 та нирки » (0,25 міс)

Заявки на цикли спеціалізації необхідно направляти до НУОЗ України імені П. Л.Шупика (сектор спеціалізації та стажування, контактний телефон: (044) 205-48-26).

Увага! Наразі доступною є електронна реєстрація на навчання. Для отримання детальної інформації пропонуємо перейти за посиланням https://nuozu.edu.ua/nv/elektronna-reiestratsiia

Кафедра приймає активну участь у впровадженні в систему післядипломної освіти лікарів  дистанційної форми навчання.

На кафедрі щорічно навчаються клінічні ординатори та аспіранти, в тому числі іноземні громадяни.

Кафедра як опорна за спеціальностями «Нефрологія» та «Дитяча нефрологія» здійснює великий обсяг  навчально-методичної та організаційної роботи. Розробляються, постійно оновлюються навчальні плани та програми циклів та постійно вдосконалює тести з для навчання лікарів-нефрологів та лікарів-дитячих нефрологів.

Можливо навчання на госпрозрахункових засадах (слухачі всіх циклів).

Проводиться підготовка клінічних ординаторів та аспірантів.

ПРОГРАМА вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю «Нефрологія» та “Дитяча нефрологія”

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри усіма викладачами по різних розділах нефрогії та дитячої нефрології з використанням сучасного методичного матеріалу та апаратури. Клінічні розбори хворих проводяться в навчальних кімнатах та відділеннях базових центрів.

Мови викладання – українська, російська (виключно для клінічних ординаторів-іноземців). 

Кафедрою видані навчально-методичні посібники, серед них - «Лекції з нефрології», «Нефрологія в практиці сімейного лікаря» (2014), «Дитяча нефрологія» (2014), «Нефрологія. Національний підручник» (2014) «Нефрологія. Термінологічний - тлумачний словник», «Раціональна терапія глюкокортикоїдами в нефрології» (2021) та проводяться навчально-практичні відео-семінари.