Google search

Кафедра виконує ініціативну НДР «Вивчення впливу гіпоурикемічної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та обґрунтування оптимальної терапії» (2019-2023), державну НДР «Вивчення впливу гіпоурикемічної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та обгнунтування оптимальної терапії» за спеціальністю: 14.01.10 – нефрологія. (2021-2022), два наукових дослідження, що зареєстровані ClinicalTrials.gov “The Impact of Urate-lowering therapy on kidney function (IMPULsKF): SCREEN TO MANAGE” ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03336203 (2019-2021) і ARB, ACEi, DRi в COVID-19 (BIRCOV) NCT04364984 (2020).

В 2016 році створено наукову школу під керівництвом академіка НАМН України проф. Пирога Л.А.

З 2013 року кафедра проводить дистанційні цикли тематичного удосконалення, а з 2020 – вебінари, що дозволяють отримувати бали до атестації у заочному режимі: https://www.facebook.com/mmaprofivanov

Представила арр yourGFR лоя розрахунку швидкості клубочкової фільтрації та патенти для оцінки функціонального резерву нирок.