Google search

Щорічно консультативну допомогу отримують понад тисяча пацієнтів різного віку. Найбільш успішними розділами лікувальної допомоги є терапія ХХН, діабетична хвороба нирок, гіпертензивна хвороба нирок, ураження нирок при СЧВ, васкулітах, амілоїдоз нирок, гломерулонефрити, мікробно-запальні захворювання нирок і ХХН у дітей, нирково-замісна терапія.

Укладені положення про клініку, згідно якого кафедра проводить консультативну роботу щодо хворих терапевтичного профілю. Лікувально-діагностична робота проводиться на 4 клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, що робить взаємодію співробітників кафедри та лікувально-профілактичних закладів більш тісною.

Співробітники кафедри впроваджують нові методи лікування у відділеннях. Проводиться  розробка та експертна оцінка ефективних методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація і впровадження в практику лікарських засобів. 

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії є єдиною в Україні, де на високому професійному рівні проводяться навчальні цикли з нефрології та дитячої нефрології для лікарів різних спеціальностей та надається консультативна допомога з питань нефрологічної допомоги населенню України. 

Викладачі кафедри постійно виконують лікувальну роботу: консультують хворих у базових  відділеннях та інших відділеннях лікарень, а також лікарень Києва та інших міст України, здійснюють виїзди по санавіації, беруть участь у консиліумах, в т.ч. в on-line, щодо ведення тяжких пацієнтів із різних областей України.

Співробітники кафедри приймають активну участь в організації та проведенні вітчизняних з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, беруть участь у роботі міжнародних конгресів та симпозіумів. 

Співробітники кафедри організовують та приймають активну участь у проведенні семінарів, клінічних і науково-практичних конференцій, консиліумів.