Google search

Щорічно лікувально-консультативну допомогу отримують понад три тисячі пацієнтів різного віку нефрологічного профілю з хронічною хворобою нирок ( в тому числі на нирково-замісній терапії), діабетичною та гіпертензивною нефропатією, гострим ураженням нирок, інфекціями сечовивідних шляхів, сечокам'яною хворобою та кристалічними нефропатіями, гломерулонефритами, подагрою, ураженням нирок при системних захворюваннях, амілоїдозом, орфанними захворюваннями, тубулопатіями, вродженими вадами розвитку нирок та органів сечової системи, гемолітико-уремічним синдромом та ін.

Укладені положення про клініку, згідно яких науково-педагогічні працівники кафедри нефрології та нирковозамісної терапії проводять лікувально-консультативну роботу щодо хворих нефрологічного профілю. Лікувально-діагностична робота проводиться на 6 клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, що робить взаємодію співробітників кафедри та лікувально-профілактичних закладів більш тісною.

Співробітники кафедри нефрології та нирковозамісної терапії впроваджують нові методи діагностики та лікування на клінічних базах. Проводиться розробка та експертна оцінка ефективних методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, локальних протоколів, маршрутизації пацієнтів; апробація і впровадження в практику лікарських засобів. 

Всім співробітникам кафедри нефрології та нирковозамісної терапії присвоєно на рівні МОЗ України, ДОЗ Київської ОДА вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Нефрологія», «Дитяча нефрологія» (професор Кушніренко С.В., доцент Ротова С.О.) та першу кваліфікаційну категорію (доцент Бевзенко Т.Б., асистент Савицька Л.М., асистент Лисянська О.Ю.).

Професор Кушніренко С.В. входить до персонального складу групи експертів МОЗ України на напрямами «Нефрологія. Дитяча нефрологія. Урологія. Дитяча урологія» і до складу мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гіпертонічна хвороба».

Науково-педагогічні працівники кафедри нефрології та нирковозамісної терапії на високому професійному рівні проводять цикли спеціалізації та тематичного удосконалення, майстер-класи з нефрології та дитячої нефрології для лікарів різних спеціальностей та надається лікувально-консультативна допомога з питань нефрологічної допомоги населенню України. 

Співробітники кафедри нефрології та нирковозамісної терапії постійно виконують лікувально-консультативну роботу у базових  відділеннях та інших відділеннях лікарень, а також лікарень Києва та інших міст України, здійснюють виїзди по санавіації, беруть участь у консиліумах, в т.ч. в on-line, щодо ведення тяжких пацієнтів із різних областей України.

Співробітники кафедри нефрології та нирково-замісної терапії організовують та приймають активну участь в організації та проведенні конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, шкіл, семінарів, беруть участь у роботі міжнародних конгресів та симпозіумів.