Google search

Кафедра нефрології Київського інституту удосконалення лікарів (на той час) згідно з Наказом МОЗ України, була відкрита 1995 року на базі Інституту урології та нефрології та Головного військового госпіталю і дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва з ініціативи професора Л.А. Пирога, академіка НАМН України, члена кореспондента НАН України, першого позаштатного головного нефролога МОЗ України (1979-1993), першого президента Української асоціації нефрологів (1982-2005; почесного президента), заслуженого діяча науки та техніки України (1992), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), на той час – заступника директора з наукової роботи, завідувача відділення терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМН України, який очолював кафедру від 1995 до 2010 року і пішов із життя в 2021 році, працюючи професором кафедри, на 92 році життя.

Від 2010 року кафедру очолює Заслужений лікар України, д. мед. наук, професор Д.Д.Іванов.

Від 2011 року кафедра іменується – кафедра нефрології та нирковозамісної терапії.

   

Клінічними базами кафедри є Центри нефрології та діалізу  Головного військового госпіталю, Київської обласної клінічної лікарні, дитячої міської клінічної лікарні м. Києва, а також нефрологічна клініка проф. Д.Івановаі гістологічна лабораторія для оцінки нефробіопсій, що виконуються протягом однієї доби . 

Навчання організоване і відбувається згідно таким циклам з нефрології  та дитячої нефрології: спеціалізація – 6 міс.; тематичне удосконалення – 1 і 2 тижні; стажування (на контрактній основі) – 1 міс. Форми навчання – очна, очно-заочна з елементами дистанційного навчання.   Упродовж навчального року на кафедрі навчається близько 300 слухачів.

Співробітники кафедри беруть активну участь в українських  та міжнародних наукових форумах з нефрології, займаються лікувально-діагностичною, консультативною діяльністю (в тому числі телемедичною), щорічно видають навчально-методичні посібники (в тому числі три видання «Нефрологія в практиці сімейного лікаря»), у 2014 році – «Нефрологія. Національний підручник», «Нефрологія: термінологічно-тлумачний словник» (2017). Із 2012 видається науковий журнал «НИРКИ», який входить до міжнародних наукометричних баз та рекомендований ДАК України для друку статей аспірантами і докторантами. Із 2003 року кафедра має інтернет-сайт www.nephrology.kiev.ua, сторінку у Facebook (Кафедра нефрології та НЗТ НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

Кафедра нефрології та НЗТ щорічно із 2010 року у формі проводить Міжнародний день нирки та  міжнародну нефрологічну академію REENA CME course (із 2003 року). Кафедра має угоду із Університетським госпіталем м. Тулузи (Франція), що створює можливості стажування лікарям України. 

У 2016, 2018 і 2019 роках кафедра займала перше місце в рейтингу серед всіх кафедр НУОЗ України імені П.Л. Шупика, із 2016-2019 – краща кафедра терапевтичного факультету.