Google search

 1. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. Підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації /За  ред. академіка НАН і АМН України В.П. Широбокова. Третє видання, оновлене та доповнене -Вінниця: Нова книга.-2021.-920 с. з іл. ISBN 978-966-382-874-9.
 2. Соловйов С.О., Мальчиков В.В., Третинник В.В., Трохименко О.П., Гульпа В.С., Дзюблик І.В., Трохимчук В.В. Епідеміологічне та фармакоекономічні моделювання вакцинопрофілактики гострих вірусних інфекцій в оцінці технологій охорони здоров'я. Навчальний посібник Київ.:2020.-104 с. ISBN 978-617-7619-23-8.
 3. Medical microbiology, virology, immunology: a text book for English-speaking students of higher medical schools: translation from ukr. published / Edited by academician of NAS and NAMS Ukraine V.P. Shirobokov.-Vinnytsia: Nova Knyha.-2019.-744 p.
 4. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика. Навчальний посібник /за ред. І.В.Дзюблик.-Суми.-2018.-238 с.
 5. Дзюблик І.В, Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г., Ковалюк О.В., Кукало О.В., Артемчук Г.П., Степченкова Т.В., Соломко Ю.О., Трохименко О.П., Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчальний посібник. -Київ.- -2015.-176 с. ISBN 978-617-696-370-7.
 6. Культура клітин у медичній вірусології: навчально-методичний посібник / Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с.
 7. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів /за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.
 8. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
 9. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення. Навчальний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.- 200 c.
 10. Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчально-методичний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.-144 с.
 11. Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції: методичні рекомендації.-К.,2007.-33 с.
 12. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів / за ред.Дзюблик І.В. - К., 2007. - 171 с.
 13. Порохницький В.Г. Вірусні гепатити від А до SEN., К.,2005.-192 с.
  Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В.-К.,2005.-168 с.
 14. Грип та його профілактика: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В., Широбокова В.П.-К.,2005.-194 с.
 15. Посібник з хіміотерапії вірусних інфекцій: Навчально-методичний посібник для лікарів / За редакцією Дзюблик І.В.- К.,2004.-176 с.
 16. Ротавірусна інфекція: навчально-методичний посібник для лікарів / За ред. Дзюблик І.В.-К.:Олпрінт, 2004.-116 с.
 17. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. – К. «Фенікс», 2002, 295 с.
 18. Вірусний гепатит В у новонароджених дітей: Навчально-методичний посібник / За ред. Гиріна В.М.-К., 2001.-90 с.
 19. Посібник з медичної вірусології /За ред. Гиріна В.М.-К.:Здоров'я.-1995.-368 с.
 20. Білько І. П., Лисенко Г. О., Нікольська О. І., Теслюк Л. В. Діагностика та лікування дисбактеріозу кишечника у ревматологічних хворих // Методичні рекомендації.-К.: Тов. «Знання» - 1999.-24 с.
 21. Широбоков В. П., Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Порохницький В. Г., Вернер О. М., Міроненко А. П., Костенко О. О. Застосування швидких тестів в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. Київ.-2008.-34 с.
 22. Дзюблик І. В. і співавт. Методичні рекомендації для медичних працівників щодо надання послуг з- консультуваня і тестування на ВІЛ-інфекцію.-Київ.-2011.-20 с.