Google search

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри мікробіології проводиться  в приміщенні кафедри загальною площею 100 м2 Широко застосовуються сучасні технічні засоби навчання: комп’ютерна та мультимедійна техніка, доступ до мережі Інтернет.

Згідно із затвердженими МОЗ України та НУОЗ України імені П. Л. Шупика програмами і планами з бюджетним фінансуванням та на умовах контрактних послуг на кафедрі проводяться такі види післядипломної підготовки:

Спеціалізація з бактеріології за Навчальним планом і програмою, затвердженою 11.03.2020 р. вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Підготовка лікарів-бактеріологів та спеціалістів-бактеріологів за спеціальністю „Бактеріологія” - для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю та для спеціалістів з вищою біологічною освітою:

  1. Планові цикли спеціалізації за фахом „Бактеріологія” - 4 місяці.
  2. За індивідуальним планом на контрактних умовах - 4 місяці впродовж року за заявками.

Стажування з бактеріології за Навчальним планом і програмою, затвердженою 16.06.2021 р. вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Підготовка лікарів-бактеріологів та спеціалістів-бактеріологів за спеціальністю „Бактеріологія”, які підтверджують звання «лікар-бактеріолог» та «бактеріолог»:

  1. Цикли стажування з бактеріології (1 місяць)
  2. За індивідуальним планом на контрактних умовах (1 місяць впродовж року за заявками)

Передатестаційні цикли з бактеріології за Навчальним планом та уніфікованою програмою, затвердженою 20.052020 року вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Підготовка  спеціалістів-бактеріологів, які мають стаж роботи за фахом не менш як 5 років за спеціальністю „Бактеріологія” до атестації на визначення рівня знань і умінь у відповідності до кваліфікаційних вимог.

Планові цикли тривалістю 1 місяць на бюджетних та контрактних умовах.

Інтернатура за спеціальністю «Мікробіологія і вірусологія» за Навчальним планом та програмою, затвердженою 29.05.2015 МОЗ України для випускників вищих медичних навчальних закладів, як обов’язкова форма первинної спеціалізації у післядипломній підготовці з метою присвоєння звання лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Мікробіологія і вірусологія».

Цикли очної підготовки в інтернатурі за розподілом МОЗ України тривалістю 4 місяці (2 місяці – кафедра мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю та 2 місяці – кафедра вірусології) на бюджетних та контрактних умовах.

Тематичне удосконалення:

1. «Мікробіологія шлунково-кишкових інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології» за Навчальним планом і програмою, затвердженою 15.01.2020 року вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Підготовка лікарів-бактеріологів (бактеріологів) бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів, центрів громадського здоров'я і бактеріологічних лабораторій іншого підпорядкування, які здійснюють бактеріологічну діагностику інфекційних хвороб людини шляхом мікробіологічних досліджень матеріалів від людей, з навколишнього середовища, харчових продуктів тощо.

  • Виїздні цикли за заявками на контрактних умовах тривалістю 1 місяць.
  • За індивідуальним планом на контрактних умовах (1 місяць впродовж року за заявками)

2. «Мікробіологія інфекційних хвороб органів дихання  людини бактеріальної етіології» за Навчальним планом і програмою, затвердженою 11.11.2020 вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Підготовка лікарів-бактеріологів (бактеріологів) бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів, центрів громадського здоров'я, бактеріологічних лабораторій іншого підпорядкування, які здійснюють бактеріологічну діагностику інфекційних хвороб людини шляхом мікробіологічних досліджень матеріалів від людей, з навколишнього середовища, харчових продуктів тощо.

  • Виїздні цикли за заявками на контрактних умовах тривалістю 1 місяць.
  • За індивідуальним планом на контрактних умовах (1 місяць впродовж року за заявками)