Google search

психіатрії_психотерапії

 • ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю

  Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності»

 • Спеціалізація з психотерапії

  На цьому тижні на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П.Л. Шупика закінчують спеціалізацію з психотерапії 35 фахівців, які показали високий рівень навичок та підготовки.

 • Specialization in psychotherapy

  This week at the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine 35 specialists, who have shown a high level of skills and training, are graduating from specialization in psychotherapy.

 • Науково-практична конференція «Присвячена World Suicide Prevention Day»

  Проблема розповсюдженості суїцидальної поведінки та необхідності ефективної профілактики самогубств та інших форм саморуйнівної поведінки, небезпечної для життя та здоров’я людей, є вкрай насущною.

 • Успіхи молодих вчених кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології

  30 травня 2022 року відбулася щорічна науково-практична конференція «YOUNG SCIENCE 4. 0» (для молодих вчених) в режимі онлайн. Більшість аспірантів кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика взяли участь у даній конференції і представили на ній результати своєї дослідницької роботи.

 • Successes of young scientists of the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology

  On May 30, 2022, the annual scientific-practical conference "YOUNG SCIENCE 4.0" (for young scientists) took place online. Most of the PhD-students of the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine took part in this conference and presented the results of there research work.

 • Фаховий семінар кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології

  Виклики сьогодення потребують включення в навчальну роботу не тільки нових форм навчання, але й обов’язкового змістовного фокусування на темах, які пов’язані з поліпшенням якості надання спеціалізованої допомоги населенню у час війни.

 • Актуалізація навчального процесу в умовах війни

  У зв’язку з воєнним станом в країні на базі кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика  в дистанційному режимі були проведені навчальні заняття присвячені принципам психологічної допомоги населенню за умов війни.

 • Actualization of the educational process in conditions of war

  Due to the martial law in the country on the basis of Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of the Shupyk National University of Health provides remote training sessions about principles of psychological assistance to the population during the war.

 • Спеціалізація з психіатрії

  З 01.02.2022 року на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П.Л. Шупика розпочався новий бюджетний цикл «Спеціалізація з психіатрії». Тривалість навчання на циклі становитиме рік.

 • Specialization in psychiatry

  From 01.02.2022 at the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of the National Educational Institution of Ukraine named after P.L. Shupyk will host a new budget cycle "Specialization in psychiatry". The duration of the cycle training will be one year.

 • Новий випуск лікарів-психіатрів

  21 січня 2022 року відбувся іспит та атестація лікарів-інтернів на визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок державною атестаційною комісією за головуванням завідувача кафедри професора Галини Пилягіної на базі кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Replenishment of psychiatrists cohort

  On January 21, 2020, an examination and attestation of interns to determine the level of theoretical knowledge and practical skills was held by the state attestation commission chaired by the head of the department, MD. Ph.D., Professor Pilyagina G.Ya. on the basis of the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Контроль знань інтернів першого року навчання

  На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 29 червня 2021 року відбувся залік контролю знань для лікарів-інтернів першого року навчання. Залік був проведений викладачами кафедри на чолі із завідувачкою кафедри, професором Г. Пилягіною, і включав оцінку теоретичних знань та практичних навиків, які інтерни відточували впродовж семестру.