Google search

Завідувач кафедри

ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович - академік НАМН України (обраний 16.09.2021 р. за спеціальністю “Урологія”), доктор медичних наук (1994), професор (2000), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010), лауреат премії НАМН України (2004), хірург вищої категорії, директор ДУ «Інституту урології НАМН України» (2011), завідувач відділу рентген-ендоурологіїї та літотрипсії Інституту урології НАМН України (з 1998). 

[email protected]

Освіта вища, закінчив вищий навчальний заклад Київський медичний інститут.

Вища категорія.

Клінічна база – ДУ «Інститут урології» НАМНУ.

Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю “Урологія”, академік НАМН України (2021), доктор медичних наук (1994), професор (2000), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010),  лауреат премії НАМН України (2004), хірург вищої категорії, директор ДУ «Інституту урології НАМН України» (2011),  завідувач відділу рентген-ендоурологіїї та літотрипсії Інституту урології НАМН України (з 1998), президент української асоціації урологів, член спілки онкоурологів України, член Європейської Асоціації урологів і Міжнародного урологічного товариства.

Провідний вчений і кваліфікований фахівець у галузі урології, відомий як організатор і керівник нового напрямку в урології – розвитку онкоурології, а саме – діагностики та лікування раку передміхурової залози, хворих на передрак та різні форми раку сечового міхура в Україні. Особисто ним, вперше в Україні, науково обґрунтовано і впроваджено в практичну діяльність Інституту урології, урологічні клініки м. Києва та ряду областей України метод фотодинамічної діагностики раку сечового міхура, який дозволяє здійснювати моніторинг результатів лікування даної патології. Возіановим С. О. розроблено і впроваджено в клінічну практику нові форми та методи лікування і діагностики захворювань нирок, сечокам’яної хвороби; через шкірну пункцію кіст нирок в діагностичних цілях та аспірацію її вмісту, як лікувальний засіб; перкутанну нефростомію, що дозволяє уникнути травматичного хірургічного втручання та значно зменшує кількість нефректомій. Розробив Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Киста нирки набута», узгоджений із Міністерством охорони здоров’я України і призначений для застосування в спеціалізованих підрозділах клінік всієї України. Член спеціалізованої вченої ради ДУ «Інституту урології НАМН Украіни», а також спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук інших установ, член Асоціації урологів України і м. Києва, член Європейської Асоціації Урологів та Міжнародного урологічного товариства, член редколегій ряду провідних фахових видань.

Автор 249 наукових робіт, 36 книг (монографій, підручників, посібників та довідників), 35 патентів. Підготував 5 докторів та 23 кандидатів наук.

Андрій Ігорович Сагалевич

[email protected]

освіта вища, вищий навчальний заклад  Донецький державний медичний інститут імені М. Горького

вища категорія

доктор медичних наук, доцент

член української асоціації урологів, спілки онкоурологів України

клінічна база – Обласна клінічна лікарня  м. Києва

[email protected]

освіта вища, вищий навчальний заклад Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова

вища категорія

доктор медичних наук, професор

член української асоціації урологів, спілки онкоурологів України

клінічна база – Київська міська клінічна лікарня №6

[email protected]

освіта вища, вищий навчальний заклад  Хабаровський медичний інститут

вища категорія

кандидат медичних наук, доцент, куратор циклу інтернатури

член української асоціації урологів, спілки онкоурологів України

клінічна база – Київська міська клінічна лікарня №3

[email protected]

освіта вища, вищий навчальний заклад УДМУ імені О.О. Богомольця

вища категорія

кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри

член української асоціації урологів, спілки онкоурологів України

клінічна база – ДУ «Інститут урології» НАМНУ

[email protected]

освіта вища, вищий навчальний заклад Луганський державний медичний університет

вища категорія

кандидат медичних наук, доцент

член української асоціації урологів, спілки онкоурологів України

клінічна база – Київська міська клінічна лікарня №6