Google search

Кафедра заснована в 1958 році.

Кафедрою завідували: професор Лернер І. П. (1958-1961), професор Даштаянц Г. А. (1962-1978), професор Андрущенко Є. В. (1978-1996), з 1996 року по теперішній час кафедрою завідує професор Швець Н. І.

Співробітниками кафедри були створені перші національні навчальні програми підготовки терапевтів для атестації на кваліфікаційні категорії та для інтернів-терапевтів. Вперше на Україні були підготовлені комп’ютерні тести з терапії для передатестаційних циклів.

За час існування кафедри підвищили свою кваліфікацію більше 30 тисяч лікарів. Викладачами кафедри проконсультовано тисячі хворих в лікувальних установах м. Києва та області, а також з інших регіонів України. Надається допомога постраждалим із зони ООС: бійцям (у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь») та мирному населенню (у Київському міському клінічному ендокринологічному центрі). Викладачі кафедри чергують у клініках по лінії екстреної консультативної медичної допомоги.

Розроблена в 2000 році та неодноразово оновлена принципово нова атестаційна тестова система з терапії, навчальні плани і програми спеціалізації та стажування з терапії, інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», передатестаційного циклу з терапії, циклів тематичного удосконалення «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», «Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта», «Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)», «Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», «Диференціальна діагностика і фармакотерапія функціональної і органічної патології у практиці терапевта»,«Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника».

Проведена ювілейна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю кафедри терапії «Сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики у клініці внутрішньої медицини» 13-14 листопада 2008 року (Київ, санаторій «Пуща-Озерна»), у якій прийняли участь більше 300 делегатів з усіх регіонів України.

У рамках  Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» щорічно з 2015 року кафедрою терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика проводяться ТЕРАПЕВТИЧНІ ШКОЛИ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів», на яких викладачі кафедри терапії виступають з майстер-класами та доповідями. Приймають участь та виступають з доповідями знані фахівці з вузів України (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗ України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, тощо) і Європи (Європейський Оздоровчий Центр Інновації із Отвоска (Польща)) та лікувальних установ, зокрема фахівці Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр».  

Після початку повномасштабної війни, у березні-червні 2022 року викладачами кафедри проведено низку майстер-класів на військово-медичну тематику для вдосконалення майстерності із лікувально-діагностичної роботи, а також опанування окремих професійних компетентностей або їх практично спрямованих компонентів, зокрема «Алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації при ураженні радіаційними, біологічними та хімічними агентами», «Невідкладні стани в кардіології та особливості проведення реанімаційних заходів в умовах війни».