Google search

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1993 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І. Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1993 по 2002 роки – лікар - терапевт обласного опікового центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2003 по 2013 роки – лікар – ревматолог ревматологічного центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2008 по 2013 роки – головний спеціаліст – лікар  зі спеціальності «Терапія»  Департаменту охорони здоров’я  Житомирської обласної державної адміністрації.

З 2013 по 2015 роки працювала в Департаменті медичної допомоги дорослим МОЗ України.

З 2015 року працювала  на посаді асистента кафедри терапії. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої  термічної травми».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Терапія» і «Ревматологія», першу категорію за спеціальністю «Організації  і управління охороною здоров’я».

Працює асистентом кафедри з 2017 року