Google search

доцент кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1974 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І.  Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1975 по 1979 рік працювала лікарем тернопільської станції швидкої медичної допомоги.

 З 1979 по 1981 рік навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії ТДМІ.

З 1981 по 1998 рік – асистент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

З 1998 по 2003 рік – доцент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Хронофармакологічні особливості дії фенобарбіталу, дегідрохолевої кислоти і білігносту».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Кардіологія»

З 2003 по 2021 рік – доцент кафедри терапії і геріатрії

З 2021 року - доцент кафедри терапії і геріатрії