Google search

Спеціальність 14.01.22 - стоматологія

З 2016 по теперішній час - асистент кафедри стоматології НУОЗ імені П. Л. Шупика.

У 2009 році завершив навчання на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Впродовж 2009-2011 рр. проходив навчання в інтернатурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології НУОЗ імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Стоматологія»(Очна частина), а також в Стоматологічній поліклініці Подільського району м. Київ (заочна частина).

Впродовж  2011-2013 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Стоматологія».

Впродовж  2013-2016 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних з 2017 року, на посаді доцента  кафедри

Назва кандидатської  дисертації «Особливості стоматологічного ортопедичного лікування вагітних та жінок у післяпологовому періоді».

Винаходи:

  1. Деклараційний патент на корисну модель № 101490від 10.09.2015 р. Бюл. № 17 (Спосіб функціонального визначення жувальної ефективності) Співавтори:  Король Д.М, Скубій І.В., Черевко Ф.А., Козак Р.В., Пехньо В. В.;

Список публікацій:

  1. Кровенаполнение сосудов альвеолярных отростков челюстей у лиц с интактными зубными рядами / Король М. Д.; Пехньо В. В.//Жур. Стоматологическая наука и практика - 2015. - № 1-2. - С. 19-22.;
  2. Стан гігієни порожнини рота в післяпологовий період (огляд літератури)/ Пехньо В. В.// Стоматологическая наука и практика 2016р. N 2С.33-37;
  3. Методика функционального определения жевательной эффективности / Король Д.М., Скубій І.В., Черевко Ф.А., Козак Р.В., Пехньо В. В. // Жур. Приволжский научный вестник (2015) Вип № 5-2 (45) – С.82-85.
  4. Використання спеціалізованих анкет у вагітних та жінок у післяпологовому періоді (Огляд літератури)/ Пехньо В. В. // Жур. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. (2016). № 2 (68)– С.59-63.
  5. Показники комп'ютерної оклюзіографії у вагітних та жінок у післяпологовому періоді. / Ілик Р.Р., Пехньо В. В. // Жур. Slovak international scientific journal ( 2016) # 1 (1), –  С.70-72.
  6. Поширеність дефектів зубних рядів у вагітних / Пехньо В. В. // Жур. Вісник проблем біології та медицини (2017) Випуск 4 Том 1 (133) - С. 86-89  
  7. Частота вторичных зубочелюстных деформаций и дефектов зубных рядов у беременных/Жур. Стоматолог (Білорусь), №1, 2017. Стр.84 – 87 // Пехньо В. В.

Наукова компетенція: Алгоритм діагностики та лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба за принципом доказової медицини