Google search

Кандидат медичних наук, доцент

Адреса електронної почти: [email protected]

Освіта: У 2002 році закінчила  Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, стоматологічний факультет за спеціальністю «Стоматологія».

Кваліфікація: Лікар-стоматолог першої категорії, лікар-спеціаліст з ортопедичної стоматології. Кандидат медичних наук з 2009, доцент з 2013.

Професійна діяльність: В 2002 – 2004 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю „Стоматологія”. З 2004 р. по 2009 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Ірина Ігорівна – кваліфікований лікар-стоматолог, у повному обсязі володіє сучасними діагностично-лікувальними технологіями. Приймає участь у науково-практичних конференціях. У грудні 2017 брала участь у стоматологічному симпозіумі «4 Dental Symposium, Saudi German Hospital,  Dubai». У  лютому  2019 р. брала участь у міжнародному стоматологічному конгресі «UAE International Dental Conferenceand Arab Dental Exhibition, AEEDC Dubai 2019».

Викладацька діяльність: З 2009 року працювала асистентом кафедри пропедевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. З грудня 2011 року призначена, а з березня 2012 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри пропедевтичної стоматології ДонНМУ ім. М.Горького. У квітні 2013 присвоєне вчене звання доцента кафедри пропедевтичної стоматології (атестат доцента 12 ДЦ №034922). З 2016 по 2020 рік працювала закордоном на посаді лікаря-стоматолога у приватній клініці м. Дубай (ОАЕ).  З лютого 2021 по теперішні час лікар-стоматолог у привітній клініці м.Київ. В 2021 році пройшла спеціалізацію в Національному Університеті Охорони Здоров'я України  імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

В вересні 2021 прийнята на посаду доцента кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Загальний стаж роботи - 18 роки, науково-педагогічний – 7 років.

Зінкович І.І. вільно володіє англійською мовою, має відповідний сертифікат і досвід викладання англомовним студентам ДонНМУ ім. М.Горького.  Співавтор  методичних вказівок англійською мовою для студентів стоматологічного відділення міжнародного факультету ДонНМУ.

Наукова діяльність: У жовтні 2009 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09  НМАПО  імені  П. Л. Шупика МОЗ України, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування динамічної між фазної тензіометрії ротової рідини у прогнозування карієсу зубів». У науковому доробку Зінкович І.І. 17 наукових статей, з яких 13 статей у журналах та збірниках з переліку фахових видань, 2 статті у закордонних наукових журналах, 1 монографія, 1 патент на винахід, 3 раціоналізаторські пропозиції.