Google search

Доктор медичних наук, професор

Адреса електронної почти: [email protected]

Освіта: 1987 - закінчила  Острогожське медичне училище Вороніжської області за спеціальністю фельдшер,  диплом з відзнакою. У 1992 закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького, за спеціальністю «Стоматологія» (диплом із відзнакою). У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при президентові України (диплом із відзнакою).

Кваліфікація: Лікар-стоматолог  терапевт вищої категорії, лікар-стоматолог дитячий першої категорії. Кандидат медичних наук з 2000, доцент з 2004, доктор медичних наук з 2019, присвоєно звання професора 2021рік. Магістр державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я». Віце-президент асоціації «Академія стоматологічного здоров’я».

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 29 років. Після закінчення інституту у 1992 році лікар-інтерн-стоматолог,  лікар – стоматолог терапевт  МСП № 1 м. Донецька. Виконує консультативно-лікувальну роботу в базових лікувальних установах кафедри. Впроваджує сучасні технології у практику профільних установ. Бере активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного семінару «Школи дитячого стоматолога», план роботи якого затверджений ДОЗ КМДА.

Викладацька діяльність: Загальний педагогічний стаж роботи – 20 років. Магістратура, аспірантура   кафедри терапевтичної стоматології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.  З 1999 року асистент, доцент кафедри пропедевтичної стоматології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. 2006-2010 рік доцент кафедри терапевтичної  стоматології, заступник декана, декан стоматологічного факультету Київського медичного університету Української асоціації народної медицини. 2010-2011 головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України.  З 2010 доцент кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Виконувала обов’язки завуча кафедри та куратора циклу Спеціалізація. З лютого 2016 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: У   2000 р. захистила    кандидатську дисертацію за темою «Реставрація депульпованих зубів мікрогібридними композиційними матеріалами». У 2019 році захистила докторську дисертацію за темою «Клініко-експериментальне обґрунтування первинної профілактики карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку». Автор 11 деклараційних патентів України, 2 патентів на винахід,  118 публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях наукового та навчально-методичного характеру, 2 навчальних посібників,  5 інформаційних листів.

Трубка І.О. член Вченої ради  і комісії з навчально-методичної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика; член Центральної атестаційної комісії МОЗ України за спеціальністю «Стоматологія»; з 2020 року входить до складу експертів МОЗ України за спеціальністю «Стоматологія»; експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти.