Google search

1996-2002 рр.. - Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, лікувальна справа;
2002-2003 рр.. - Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, інтернатура;
2003-2005 рр.. - Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, клінічна ординатура;
Клінічний досвід з 2003 р.

2007-2010 - аспірантура кафедри психіатрії НМАПО імені П.Л. Шупика.
У 2012 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, які страждають на шизофренію в процесі надання стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку».