Google search

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор.

У 1990 р. закінчила другий лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа».

1993 – 2007 рр. працювала в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН) на різних посадах.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Корекція суїцидальної поведінки у психічно хворих за допомогою латеральної фізіотерапії», а у 2004 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування».

З 2004 р. працює у НУОЗ України імені П.Л. Шупика, основна діяльність пов'язана з викладанням психіатрії, дитячої психіатрії, психотерапії, наркології, медичної психології.З 2005 по 2015 рр. – на посаді професора кафедри дитячої, соціальної і судової психіатрії.

З 02.2015 очолює кафедру психіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Автор 120 наукових публікацій, 2 керівництв та 6 навчально-методичних посібників.

Основною сферою інтересів у науковій діяльності є суїцидологія.

Основним фокусом професійної діяльності протягом всього часу є діагностика та лікування психічних розладів у дітей та дорослих (психофармакотерапія, психотерапія), зокрема саморуйнівної поведінки.

Основні методи психотерапевтичної роботи засновані на принципах екзистенціальної та когнітивної психотерапії.

Автор психотерапевтичної методики «Тренінг особистісної інтеграції – шлях до себе».

Організатор численних конференцій, практичних семінарів «Клінічні зустрічі», а також «Майстер-класу з психіатричної пропедевтики» для лікарів, психологів, волонтерів і фахівців різних спеціальностей, що працюють у сфері надання соціально-психологічної допомоги населенню.