Google search

Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри пов’язані з питаннями теорії і практики психіатрії. На даний час на кафедрі виконується планова НДР за темою «Оптимізація діагностики соціальної дезадаптації у хворих з хронічними психічними розладами», термін виконання – 2019-2023 роки. Метою проведення НДР є удосконалення та застосування методів і форм реабілітації у різних контингентів психічно хворих. Це і ряд інших досліджень (в тому числі дослідження в рамках робіт аспірантів і здобувачів) сприяють поглибленню розуміння суті психічних розладів і розробці раціональних методів діагностики та лікування.

Завідувач кафедри – проф. Г.Я. Пилягіна є членом Східно-Європейської асоціації екзистенціальної терапії.

Участь у міжнародних та національних наукових конференціях, конгресах, семінарах 

 1. Науково-практична школа - Summer clinical Institute in Addicition Studies – США, Сан – Дієго, 2-3 червня 2020 року
 2. Науково-практична школа - Walkthrough on the Universal Treatment Curriculum for Substance Use disorder – Україна, м. Київ, 4 - 10 березня 2020 року
 3. 28th Forum of European Federation of Psychiatric Trainees – Румунія, м. Бухарест, 1 - 5 липня 2020
 4. VII щорічна міжнародна наукова конференція під егідою Всесвітньої психіатричної асоціації "Психіатрія XXI століття: інновації в медицині залежностей", Україна, м. Київ, 17 - 19 квітня 2019 року
 5. 26-й Європейський конгрес по психіатрії, організований Європейською психіатричною асоціацією (ЄПА), 3-6 березня 2018 року, Ніца, Франція
 6. 25-й Європейський конгрес по психіатрії, організований Європейською психіатричною асоціацією (ЄПА), 1-4 квітня 2017 року, Флоренція, Італія
 7. Міжнародний семінар з нейропсихофармакології, організований Європейським коледжем нейропсихофармакології (ECNP), 20 – 22 квітня 2018 року, Одеса, Україна.
 8. В міжнародному он лайн конгресі, організованому International Association for Suicide Prevention 21.09 – 24.09.2021

Експертна діяльність

 1. Проф. Пилягіна Г.Я. є членом групи експертів МОЗ України за напрямком «Психічне здоров’я»
 2. Співробітники кафедри беруть регулярну участь в роботі Консультативної ради міжнародного Центру обміну технологій в сфері залежностей (ATTC, Addiction Technology Transfer Center Network).

Видавнича діяльність

Професор Г.Я. Пилягіна є членом редакційної колегії журналів «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», «Архів психіатрії»

Наукова і навчально-методична література, видана кафедрою за 2010-2021 рр.

ПІДРУЧНИКИ 

 1. Психіатрія: Підручник / За ред.  В.М.Козідубової, В.М. Кузнєцова, В.А. Вербенко, Л.М. Юр’євої, О.О. Фільца, І.О. Бабюка. — Харків: Оберіг, 2013. — 1164 с.
 2. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: Підручник / За ред.І.С. Зозулі. Розділ: Невідкладна допомога в психіатрії. Кузнецов В.М.— К.: ВСВ "Медицина", 2012. — 728 с.
 3. Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) / Дзюб Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. — К.: Б. в., 2010. — 190 с.
 4. Медична психологія (Том 1)/ Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін. – Вінниця : Нова книга, 2020 – 358 с.
 5. Медична психологія (Том 2)/ Г.Я. Пилягіна, Н.О. Марута, О.С. Чабан та ін. – Вінниця : Нова книга, 2020 – 496 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Збірник тестових завдань  з психіатрії: навчально-методичний посібник / Пилягіна  Г.Я.,  Гончар Т.О., Бондарчук А.Г., Зубатюк О.В., Челядин Ю.Я. — К.: Б.в., 2017. — 334 с.

РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ

 1. Сучасні проблеми суїцидології / За ред.: П. В. Волошина, Н. О. Марути. Розділ: Системная структурно-динамическая модель диагностики саморазрушающего поведения.  Г. Я. Пилягина — Харків: Строков Д.В., 2017. —  227 с. : іл.
 2. Сучасні проблеми суїцидології / За ред.: П. В. Волошина, Н. О. Марути. Розділ: Особенности формирования и рецидивирования саморазрушающего поведения. Пилягіна Г. Я., Чумак С. А. — Харків: Строков Д.В., 2017. —  227 с. : іл.
 3. Підручник для лікарів "Клінічна суїцидологія"/ За ред.:

Розділ: Особливості саморуйнівної поведінки серед дітей та підлітків Пилягіна Г.Я. - Харків: Строков Д.В., 2020 – 191с.

Виконання дисертаційних робіт

На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології виконуються дисертації: 

 1. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Прима І.В.“Алгоритм діагностики та принципи комплексної корекції емоційних порушень  у жінок репродуктивного віку з  доброякісними процесами ендометрія( аденоміоз, гіперпластичні процеси) ”, 14.01.16 – “Психіатрія”.   Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2017-2021 рр.
 2. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Нікоряк Р.А. “Психічні та поведінкові розлади в умовах соціального стресу”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2017-2021 рр.
 3. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Башинський О.О. “Стрктурно – динамічні особливості саморуйнівної поведінки у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектру”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2018-2022 рр.
 4. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Загарійчук О.О. “Порушення соціального функціонування у пацієнтів з маячними ідеями впливу шизофренічного спектру розладів”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2018-2022 рр.
 5. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Лисюк А.М. “”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2019-2023 рр.
 6. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Кучеренко В.С. “Диференційна діагностика конверсійних та соматоформних симптомокомплексів при депресивних розладах”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2019-2023 рр.
 7. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Котенко А.О. “Особливості депресивних розладів у осіб різних статей юнацького та молодого віку”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2019-2023 рр.