Google search

Кафедра психіатрії була створена у 1927 році.

З 1927 року по 1941 рік кафедру очолював кандидат медичних наук І. О. Залкінд.

З 1944 р. кафедру очолив академік АН УРСР професор В. П. Протопопов.

У 1951 р. при кафедрі був організований курс вищої нервової діяльності (ВНД), який в 1953 році був виділений в окрему кафедру ВНД (завідуючі – П. В. Бірюкович (1953), А. Є. Хільченко (1953 - 1956).

У 1956 р. кафедру психіатрії очолив професор Й. А. Поліщук. Під його керівництвом у 1965 р. при кафедрі був організований курс дитячої психоневрології, який у 1969 році виділився в самостійну кафедру, яку очолила професор П. І. Коваленко, а згодом у 1969 р. професор Л. О. Булахова.

У 1979–1986 рр. кафедрою завідував професор В. С. Шапошников.

У 1988-2015 рр. кафедрою завідував заслужений лікар України, професор В. М. Кузнецов, який у 1981-2009 рр. займав посаду головного дитячого психіатра МОЗ України. З 1994 року В. Н. Кузнецова обрано членом-кореспондентом Московської психотерапевтичної академії.

З 2015 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Г.Я. Пилягіна.

Викладачами на кафедрі у різні роки працювали професори: П. І. Коваленко (1968-1969), Л. О. Булахова (1958-1969), доценти: Т. М. Городкова (1944-1978), А. Є. Відренко (1961-1991), О. М. Саган (1967-1969), С. М. Зінченко (1967-1969), В. М. Кузнецов (1967–1969), асистенти: В. П. Савченко (1978-1996), Є. М. Юнак (1944-1948), Л. І. Кокун (1980-1982).

На кафедрі психіатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика працюють доценти: Л. Т. Уралова, Т. О. Гончар, А. Г. Бондарчук, асистенти Ю. Я. Челядин, .О.В. Зубатюк 

За весь період діяльності кафедри виконано понад 650 наукових праць підготовлено 15 навчальних посібників, 12 збірників наукових праць, виконано 4 докторських і 29 кандидатських дисертацій. На кафедрі пройшли підготовку 72 клінічних ординатора, навчалось та навчається 25 аспірантів. 

За період існування кафедри підготовлено 6632 лікарів за основною спеціальністю, з них 2432 - інтерни.