Google search

ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович — доктор медичних наук, професор.

У 1976-1982 р.р. навчався на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інституту.  Після закінчення якого був направлений на наукову і викладацьку роботу кафедри анатомії людини Дніпропетровського медичного інституту. У 1982-1999 р.р. працював викладачем, доцентом кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії. З 1986 р. – кандидат медичних наук, а з 1994 р. – доктор медичних наук. У 1999 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти пройшов цикл спеціалізації за фахом «судово-медична експертиза». У 2002 р. отримав вчене звання професора з судової медицини. З 2000 і по 2005 р. -  професор, завідувач кафедри судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії. З 2005 р. – на посаді професора, а з 2006 р. по 2022 р. - завідувач кафедри судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

ХОХОЛЄВА Тамара Володимирівна - кандидат медичних наук (1978), доцент (1977). 

У  1974 році з відзнакою закінчила  Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця. З 1975-1978 р.р. навчалась в аспірантурі при кафедрі судової медицини Київського інституту удосконалення лікарів. З 1978 р. - асистент кафедри, з 1984 і по 1987 р.р. - старший викладач; з 1987 року і по теперішній час – доцент кафедри судової медицини НУОЗУ імені П.Л. Шупика. З 1987 р. - заступник декана терапевтичного факультету за сумісництвом. На цій посаді працювала 10 років. З 1997 по 2017 р.р.  завідувала організаційно-методичним відділом ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за сумісництвом.

Іркін Ігор Васильович, професор кафедри, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Іркін Ігор Васильович закінчив Читинський державний медичний інститут, лікувальний факультет. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. Учень професора Самотейкіна М.А. В 1994 році захистив докторську дисертацію “Структурні зміни гемомікроциркуляторного русла міокарда в процесі вікової адаптації і при захворюванні серця”, доктор медичних наук (1994), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії (1999).

Іркін Ігор Васильович досвідчений педагог, лікар вищої категорії .

ГУРІНА Оксана Олексіївна - кандидат медичних наук (2004), доцент (2009). 

У 1986 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. Після закінчення у 1987 р. інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» до 1997 р. працювала на посаді лікаря судово-медичного експерта Республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. З січня 1997 року по 2009 р.р. – працювала на посаді асистента кафедри судової медицини Київської медичної академії післядипломної освіти. З 2009 року - доцент кафедри судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

ШАТРОВА Клавдія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1969 році. На кафедрі працює з 1979 року. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».