Google search

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович — доктор медичних наук, професор.

У 1976-1982 р.р. навчався на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інституту.  Після закінчення якого був направлений на наукову і викладацьку роботу кафедри анатомії людини Дніпропетровського медичного інституту. У 1982-1999 р.р. працював викладачем, доцентом кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії. З 1986 р. – кандидат медичних наук, а з 1994 р. – доктор медичних наук. У 1999 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти пройшов цикл спеціалізації за фахом «судово-медична експертиза». У 2002 р. отримав вчене звання професора з судової медицини. З 2000 і по 2005 р. -  професор, завідувач кафедри судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії. З 2005 р. – на посаді професора, а з 2006 р. по 2022 р. - завідувач кафедри судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

Іркін Ігор Васильович, професор кафедри, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Іркін Ігор Васильович закінчив Читинський державний медичний інститут, лікувальний факультет. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. Учень професора Самотейкіна М.А. В 1994 році захистив докторську дисертацію “Структурні зміни гемомікроциркуляторного русла міокарда в процесі вікової адаптації і при захворюванні серця”, доктор медичних наук (1994), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії (1999).

Іркін Ігор Васильович досвідчений педагог, лікар вищої категорії .

ГУРІНА Оксана Олексіївна - кандидат медичних наук (2004), доцент (2009). 

У 1986 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. Після закінчення у 1987 р. інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» до 1997 р. працювала на посаді лікаря судово-медичного експерта Республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. З січня 1997 року по 2009 р.р. – працювала на посаді асистента кафедри судової медицини Київської медичної академії післядипломної освіти. З 2009 року - доцент кафедри судової медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

ШАТРОВА Клавдія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1969 році. На кафедрі працює з 1979 року. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

ЗАРІЦЬКА Валентина Іванівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

На кафедрі відповідає за наукову роботу, навчально-методичну роботу.

Закінчила Національний медичний університет ім. ак. О.О. Богомольця. Працює на кафедрі з 2007 року. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Секретар експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Секретар ГО «Асоціація патологоанатомів України».